Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

D. Resources used

Activity 4: Organized Community sensitization Campaign used a total of Three million, seven hundred and seventy Thousand (3,770,000/=) Tanzania shillings.

Activity 4.1 Organized Monitoring and Evaluation employed a total of Four Hundred and Eighty Thousands ( 480,000/=) Tanzania shillings.

Activity: 4.2: Report writing and submission used a total of one hundred and seventy nine thousands ( 179,000/=) Tanzania shillings only.

Project Administration Cost: employed a total of one million , five hundred thousand ( 1,500,000/= ) Tanzania shillings only.
1. MAFUNZO YA UENDESHAJI NA USIMAMIZI WA ASASI KWA VIONGOZI NA WANACHAMA 40 KWA SIKU 2 YALIGHARIMU KIASI CHA JUMLA YA SHILINGI 1,333,500/-

2.MAFUNZO YA USIMAMIZI NA UENDESHAJI WA MRADI KWA VIONGOZI NA WANACHAMA WA JUMUIYA 30 KWA SIKU 2 YALIGHARIMU KIASI CHA JUMLA YA SHILINGI 1,123,500/-

3.MAFUNZO JUU YA USIMAMIZI NA UTUNZAJI WA KUMBUKUMBU ZA FEDHA KWA VIONGOZI WA JUMUIYA 20 KWA SIKU 2 YALIGHARIMU KIASI CHA JUMLA YA SHILINGI 913,500/-.


4. KUANDAA MUONGOZO WA FEDHA KWA JUMUIYA YA SKULI ZA MAANDALIZI ZA ZANZIBAR (ZPMO) KULIGHARIMU KIASI CHA JUMLA YA SHILINGI 300,000/-

5.MAFUNZO YA KUANDAA MPANGO MKAKATI WA JUMUIYA KWA VIONGOZI NA WANACHAMA 40 KWA SIKU 2 YALIGHARIMU KIASI CHA JUMLA YA SHILINGI 1,333,500/-

6. KUANDAA MPANGO MKAKATI WA JUMUIYA YA SKULI ZA MAANDALIZI ZA ZANZIBAR (ZPMO) KULIGHARIMU KIASI CHA JUMLA YA SHILINGI 300,000/-

7. UFUATILIAJI NA TATHMINI VILIGHARIMU KIASI CHA JUMLA YA SHILINGI 200,000/-

8. GHARAMA ZA SHUGHULI ZA UTAWALA NA USIMAMIZI WA MRADI NI KIASI CHA JUMLA YA SHILINGI 1,979,000/-

KWA HIVYO GHARAMA ZA MRADI KWA JUMLA NI SHILINGI 7,483,000/-


-Chakula na vinywaji kwa washiriki wa semina/warsha 4,464,000,
-Malazi kwa washiriki 5,952,000
-shajara 602,000
-usafiri 8,605,000
-honolaria kwa wawezeshaji 4,500,000
-Posho ya mtunza hazina na mratibu 1,200,000
-malipo ya ukumbi 720,000
-ununuzi wa vifaa vya utendaji na ofisi 3,500,000
-Pango la ofisi 450,000
-Mawasiliano 60,000
Jumla ya matumizi 30,053,000.
SHUGHULI KIASI CHA FEDHA

1.KUTAMBULISHA MRADI KWA NGAZI YA WILAYA NA KATA. 635,000.00

2.KUFANYA MIKTANO YA KUHAMASISHA NA KUELIMISHA JAMII
JUU YA UMUHIMU WA KUANDIKISHA WATOTO NA KUHIMIZA
MAHUDHURIO. 1,053,000.00

3. KUENDESHA MAFUNZO KWA KAMATI ZA SHULE,WATENDAJI NA WAZAZI 1,306,500.00

4. KUTENGENEZA MPANGO SHIRIKISHI JUU YA UTEKELEZAJI WA MRADI NA
KUANDAA VIPEPERUSHI. 175,000.00

5. UFUATILIAJI NA TATHMINI 200,000.00

6.UANDISHI WA TAARIFA NA USAMBAZAJI 365,000.00

7, MATUMIZI YA OFISI 1,119,000.00
1. Workshop Training - T.shs. 1,800,000
2. Administration - T.shs. 2,270,000
3. Workshop Facilitation - T.shs. 2,940,000
4. Workshop Documentation - T.shs. 150,000
5. Monitoring and Evaluation - T.shs. 332,000
1 utunzaji wa fedha sh.963,600\=
2 uongozi na uendeshaji wa asasi sh. 1,257,600\=
3 uandaaji na uibuaji na usimamizi wa miradi sh. 1,257,600\=
4 washa ya kuimalisha asasi katika ngazi ya kata tarafa hadi wilaya sh. 1,016,400\=
NA TAREHE MAELEZO MAFUPI YA SHUGHULI BEI YA KILA MOJA JUMLA Tshs
1.0 KUTAMBULISHA MRADI KWA VIONGOZI
1.1 18/02/2011 Kuchapa barua 20 20@1000 20000.
1.2 18/02/2011 Photocopies 50 50@50 2500.
1.3 06/01/2011 Kutuma risiti kwa mfadhili 10000 10000.
1.4 18/02/2011 Kununua ream 1@9000 9000.
1.5 18/02/2011 Kutengeneza hati 2 za malipo ya asasi 2@6000 12000.
1.6 18/02/2011 Kutengeneza stakabadhi 2 za fedha 2@6000 12000.
1.7 18/02/2011 Kununua daftari 1 la fedha 1@15000 15000.
1.8 18/02/2011 Kununua ledger book 1 1@10000 10000.

Jumla ndogo Na 1. 90500/=

2.0 KUENDESHA MAFUNZO YA SIKU 2 KWA WASHIRIKI 20 JUU YA USIMAMIZI WA FEDHA.
MAANDALIZI
2.1 18/02/2011 Kununua note book 20 20@1000 20000.
2.2 18/02/2011 Flip chart 5 5@9000 45000.
2.3 18/02/2011 Marker Pen 10 10@800 8000.
2.4 18/02/2011 Kalamu 20 20@300 6000.
2.5 18/02/2011 Masking tape 10 10@800 8000.
2.6 18/02/2011 Mawasiliano kadi (voucher) 2 2@5000 10000.
2.7 18/02/2011 Posho ya maandalizi kwa viongozi 2 2@30000 60000.
2.8 18/02/2011 Nauli kwa viongozi 2 2@10000 20000.

Jumla ndogo Na 2. 177000/=


3.0 21-22/02/2011 KUENDESHA MAFUNZO YA SIKU 2
3.1 Usafiri kwa viongozi 5 5@3000 15000.
3.2 Chai kwa watu 22 kwa siku 2 22@1500x2 66000.
3.3 Chakula cha mchana kwa watu 22 kwa siku 2 22@2500x2 110000.
3.4 Chakula cha jioni kwa watu 22 kwa siku 2 22@2500x2 110000.
3.5 Posho wajumbe 20 malazi 20@20000x2 800000.
3.6 Posho wawezeshaji 2 2@70000x2 280000.
3.7 Kukodi ukumbi kwa siku 2 2@120000 240000.
3.8 Nauli washiriki 20 2@20000 40000.
3.10 Maji chupa 34 34@600 20400.
3.11 Soda chupa 34 34@600 20400.


Jumla ndogo Na 3. 1901800/=4.0 KUFANYA MAFUNZO YA UENDESHAJI ASASI VIONGOZI 10 TOKA KATA 4 WILAYANI BAHI KWA SIKU 2
4.1 02/03/2011 Note book 10 10@1000 10000.
4.2 02/03/2011 Flip chart 1 1@9000 9000.
4.3 02/03/2011 Marker pen 10 10@800 8000.
4.4 02/03/2011 Masking tape 10 10@800 8000.
4.5 02/03/2011 Kalamu 10 10@300 3000.
4.6 02/03/2011 Mawasiliano kadi 4 4@5000 20000.
4.7 02/03/2011 Staple pins 4 4@500 2000.
4.8 04-05/03/2011 Chai watu 11 kwa siku 2 11@1500x2 33000.
4.9 04-05/03/2011 Chakula watu 11 kwa siku 2 11@2500x2 55000.
4.10 04-05/03/2011 Posho watu 10 malazi 10@20000x2 400000.
4.11 04-05/03/2011 Posho mwezeshaji 1 kwa siku 2 1@70000x2 140000.
4.12 04/03/2011 Kukodi ukumbi kwa siku 2 1@120000x2 240000.
4.13 04-05/03/2011 Nauli washiriki 10 10@10000 100000.
4.14 04-05/03/2011 Nauli mwezeshaji 1 1@10000 10000.
4.15 04-05/03/2011 Maji chupa 21 kwa siku 2 21@600x2 25200.
4.16 04-05/03/2011 Soda chupa 11 kwa siku 2 11@600x2 13200.


Jumla ndogo Na 4. 1076400/=


5.0 KUENDESHA MAFUNZO YA UANDISHI WA MIRADI KWA VIONGOZI 10 WA VIKUNDI TOKA KATA 4 WILAYANI BAHI
5.1 24/02/2011 Note book 10 10@1000 10000.
5.2 24/02/2011 Flip chart 1 1@9000 9000.
5.3 24/02/2011 Marker pen 10 10@800 8000.
5.4 24/02/2011 Masking tape 10 10@800 8000.
5.5 24/02/2011 Kalamu 10 10@300 3000.
5.6 24/02/2011 Mawasiliano kadi 4 4@5000 20000.
5.7 24/02/2011 Staple pins 4 4@500 2000.
5.8 25-26/02/2011 Chai watu 11 kwa siku 2 11@1500x2 33000.
5.9 25-26/02/2011 Chakula watu 11 kwa siku 2 11@2500x2 55000.
5.10 25-26/02/2011 Posho wajumbe 10 malazi 10@20000x2 400000.
5.11 25-26/02/2011 Posho mwezeshaji 1 kwa siku 2 1@70000x2 140000.
5.12 25-26/02/2011 Nauli washiriki 10 10@10000 100000.
5.13 25-26/02/2011 Nauli mwezeshaji 1 1@10000 10000.
5.14 25/02/2011 Kukodi ukumbi kwa siku 2 1@120000x2 240000.
5.15 25-26/02/2011 Maji chupa 20 kwa siku 2 21@600x2 25200.
5.16 25-26/02/2011 Soda chupa 10 kwa siku 2 11@600x2 13200.


Jumla ndogo Na 5. 1076400/=

6.0 KUFANYA WARSHA YA TATHMINI NA UFUATILIAJI MRADI SIKU 1 WASHIRIKI 15
6.1 17/03/2011 Peni 15 15@300 4500.
6.2 17/03/2011 Note book 15 15@1000 15000.
6.3 17/03/2011 Kukodi ukumbi siku 1 1@120000 120000.
6.4 19/03/2011 Posho kwa washiriki 15 malazi 15@20000 300000.
6.5 19/03/2011 Chai watu 16 16@1500 24000.
6.6 19/03/2011 Chakula watu 16 16@2500 40000.
6.7 19/03/2011 Soda watu 16 16@600 9600.
6.8 19/03/2011 Maji watu 16 16@600 9600.
6.9 19/03/2011 Nauli kwa washiriki 15 15@5000 75000.
6.10 19/03/2011 Posho mwezeshaji 1 1@70000 70000.
6.11 19/03/2011 Nauli kwa mwezeshaji 1 1@10000 10000.


Jumla ndogo Na: 6 677700/=


7.0 GHARAMA ZA UTAWALA
7.1 21/02/2011 Mshahara wa Katibu miezi 3 3@150000 450000.
7.2 21/02/2011 Mshahara wa mweka hazina miezi 3 3@120000 360000.
7.3 20/02/2011 Laptop 1 (Dell Latitude D620) 1@600000 600000.
7.4 21/02/2011 Photocopies 150 150@50 7500.
7.5 18/02/2011 Kununua mafaili 4 4@1500 6000.
7.6 18/02/2011 Uchapaji na uandishi wa barua 21 21@700 14700.
7.7 08/03/2011 Meza ya ofisi 1 1@180000 180000.
7.8 08/03/2011 Viti vya ofisi 2 2@130000 260000.
7.9 08/03/2011 Viti vya plastiki 2 2@10000 20000.
7.10 09/04/2011 Kutuma taarifa FCS 1@37800 37800.
7.11 18/03/2011 Mawasiliano kadi (Voucher) 4 4@5000 20000.
7.12 03/03/2011 Kununua daftari la wageni 1 1@5000 5000.
7.13 18/03/2011 Kununua headal paper 250 250@300 75000.
7.14 18/03/2011 Kununua Calculator 1 1@14000 14000.
7.15 18/02/2011 Kununua wino wa kufutia(Correction fluid) 2 2@1500 3000.
7.16 12/03/2011 Kununua USB Modem (Vodacom K3570) 1 1@49000 49000.
7.17 21/02/2011 Posho kwa mwakilishi wa Mkurugenzi (W)Ufunguzi wa mafunzo 40000.
7.18 05/03/2011 Posho kwa Mh Diwani kata ya Bahi Kufunga mafunzo 40000.Jumla ndogo Na: 7 2182000/=


JUMLA KUU(Jumla ndogo Na 1+2+3+4+5+6+7)= 7181800/=


1.Printing training materials and leaflets carrying messages of SAM in health-Printed leaflets,t-shirts,handouts(in total 5,700,000/=)

2.Admnistration-Project coordination
Furnitures,office wares,communication (in total adminstration 10,160,000/=)
-Rasilimali fedha zilizo tumika ni kiasi cha sh. 200,000/= kwa ajili ya usafiri kwa watendaji wa mradi na posho ya Chakula,
--Rasilimali fedha zilizotumika ni Sh.8,100/=
--Rasilimali zilizotumika ni kiasi cha Sh. 4,255,500/= kwa ajili ya chakula,vifaa vya kufundishia,posho kwa wawezeshaji,nauli ya usafiri kwa washiriki kutoka vijijini kuja makao makuu ya kata kwenye mafunzo


Mfunzo ya kujengea viongozi 20 pamoja na wawezeshaji 4 na wahudumu 2 gharama zilizotumika Tshs. 3,865250/=
Ununuzi wa laptop Tshs. 850,925/=, ununuzi wa viti 5 plastic Tshs83,825/=
Tathimini na ufuatiliaji Tshs. 200,000/=

JUMLA KUU Tshs. 5,000.000/=
The project activities had different costs
Trainings
Developing stategic planning tsh 1,097,500
Financial management tsh 1,097,500
Project write up and monitoring 1,565,500
Monitoring of project activities 1,166,000
Administrative costs 2,097,000
Total costs 7.023,500
•Kutoa Vivuli vya Katiba na Andiko la mradi ,Idadi ya watu waliohusika ni watatu (3)
• Mawasiliano kwa njia simu na Mazunguzo,Idadi ya watu waliohusika ni Mtu mmoja (1)
•Kuandaa barua za Mialiko na kuzisambaza kwa Washiriki wa Warsha,Idadi ya Watu waliohusika ni watatu (3)
•Mafunzo ya staidi za uandaaji wa Mpango Mkakati kwa Kupitia Maana ya Mpango Mkakati, Malengo, Dira Dhamira,Amali za Asasi, Masuala na Vipaumbele na Mpango Kazi wa Mwaka, Idadi ya Watu waliohusika ni Ishirini na tano (25)
•Kujaza fomu za utoaji wa Taarifa ya Utekelezaji na Fedha,idadi ya watu waliohusika ni wane (4)
•Kulipa posho kwa mratibu na mhasibu,Maji, Umeme,Idadi ya Watu waliohusika na Wanne (4)
1.)Kikao cha utambulisho wa mradi - kiasi cha sh 905,300.00
2.)Mafunzo ya stadi za maisha na sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 -sh 6,602,000.00
3.)Shughuli ya ufuatiliaji wa matokeo ya mradi na kukusanywa takwimu -kiasi cha 738,000.00
A. Mafunzo ya siku 2 juu ya utawala bora - matumizi yalikuwa shilingi 1,366,100
B. Mafunzo ya siku 2 juu ya usimamizi na udhibiti wa fedha - matumizi yalikuwa shilingi 1,330,800
C. Mafunzo ya siku 2 juu ya uibuaji na uandishi wa miradi - matumizi yalikuwa shilingi 1,325,200
D. Mafunzo ya siku 1 juu ya uandaaji wa mpango mkakati - matumizi yalikuwa shilingi 669,500
E. Mafunzo ya siku 1 juu ya Uwekaji kumbukumbu - matumizi yalikuwa shilingi 669,400
F. Ufuatiliaji na tathmini ya mradi - hakuna gharama zilizotumika
G. Ghrama za utawala (Kununua vitendea kazi na kulipia pango la ofisi) - matumizi sh. 2,200,000
Jumla kuu ilikuwa shilingi 7,481,882
1.Conducting 5 days training on financial and project management skills,organization development,monitoring and evaluation Tshs1,569,000/=
2.Preparation of financial regulation manual and production of regulation manual Tshs730,000/=
3.Conducting meeting to review and approve financial regulation manual Tshs378,000/=
4.Conducting participatory project evaluation meeting Tshs846,000/=
5.Monitoring and evaluation Tshs150,000/=
6.Project administration and over head cost Tshs1,281,900/=
7.Bank rent Tshs47,500/=
Jumla ya kiasi cha sh. 1,140,000/= (Milioni Moja na Elfu Tisini na Tano tu) kilitumika katika mradi huu kama ifuatavyo:-
1. Kuchangia gharama za Matangazo Studio Sh.390,000
2. Nauli za washiriki Sh.310,000
3. Gharama za kujikimu Sh.295,000
4.Gharama za Mawasiliano Sh. 50,000
5. Kuandaa taarifa na dharura Sh. 50,000
SH. 1,095,000/=
Training-----------------------------Tshs7,088,000
Evaluation by focus group-----Tshs.2,600,000
Administration-----------Tshs. 3,600,000
1. Election of Youth Parliament in Mkinga District - 3,720,000
2. Election of youth parliament in Muheza District - 7,440,000
3. Election of youth parliament in Pangani District -4,030.000
4. Administration coast 3,540,000
5. reporting 96,000
« Previous questionNext question »

« Back to report