Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

C. Achievements this quarter

Organized eight (8) days Community based villages assemblies Audio Visual shows campaign and reached a total of 15,752 people comprising of 8,250 females and 7,502 males respectively , from Mabawa, Chumbageni, Mwanzange, Msambweni, Makorora,Duga,Ngamiani Kusini and Ngamiani Kati of Tanga District by February 2011.

A total of 700 community members comprising of 421 and 279 female and males respectively from mabawa, Ngamiani kati,Makorora,Mwanzange,Ngamiani kusini,Msambweni , Duga, and Chumbageni were reached through the provisions of 300 posters, 200 T-shirts, and 200 caps by the March 2011

A total of 67 Community leaders, TOTs and the wards development commettees (WDC) comprising of 42 female and 25 males from the 6 wards of Ngamiani Kusini, Ngamiani kati, Makorora, Mwanzange, Msambweni and Chumbageni were reached through the organized monitoring and evaluation by March 2011

1. MAFUNZO YA UENDESHAJI NA USIMAMIZI YA ASASI KWA VIONGOZI NA WANACHAMA 40 KWA SIKU 2 YALIFANYIKA KATIKA UKUMBI WA ZMRC ZANZIBAR SIKU YA TAREHE 21 NA 22/02/2011 KUANZIA SAA 02:00 ASUBUHI MPAKA SAA 09:30 JIONI. KATIKA MAFUNZO HAYA WASHIRIKI WALIJIFUNZA JUU YA UONGOZI WA ASASI ZA KIRAIA,USIMAMIZI WA ASASI ZA KIRAIA, UANDISHI WA RIPOTI, UANDAAJI WA AJENDA NA KUMBUKUMBU ZA MIKUTANO.

2. MAFUNZO YA USIMAMIZI NA UENDESHAJI WA MIRADI KWA VIONGOZI NA WANACHAMA 30 KWA SIKU 2 PIA YALIFANYIKA KATIKA UKUMBI WA ZMRC ZANZIBAR SIKU YA TAREHE 27-28/02/2011 KUANZIA SAA 02:00 ASUBUHI MPAKA SAA 09:30 JIONI. KATIKA MAFUNZO HAYA WASHIRIKI WALIJIFUZA JUU YA MBINU ZA UANDISHI WA MIRADI, USIMAMIZI WA MIRADI NA UANDAAJI WA BAJETI KWA MIRADI.

3. MAFUNZO JUU YA USIMAMIZI NA UTUNZAJI WA KUMBUKUMBU ZA FEDHA KWA VIONGOZI WA JUMUIYA 20 KWA SIKU 2 YALIFANYIKA KATIKA UKUMBI WA ZMRC KIPONDA SIKU YA TAREHE 09 NA TAREHE 10/03/2011 KUANZIA SAA 02:00 ASUBUHI HADI SAA 09:30 JIONI. KATIKA MAFUNZO HAYA WASHIRIKI WALIELEWESHWA JUU YA MAANA YA UTUNZAJI WA KUMBUKUMBU ZA FEDHA,UMUHIMU WA KUWEKA KUMBUKUMBU ZA FEDHA,MATATIZO YA KUTOKUWEKA KUMBUKUMBU ZA FEDHA,NJIA BORA ZA KUTUNZA KUMBUKUMBU ZA FEDHA KWA JUMUIYA KAMA ZPMO,MATUMIZI YA NYARAKA MBALI MBALI ZA UTUNZAJI WA KUMBUKUMBU ZA FEDHA KAMA VILE RISITI,VOCHA,PETTY CASH VOCHA,LEJA,TARATIBU ZA BENKI,UMUHIMU WA KUWA NA MFUMO MZURI WA MANUNUZI, UTATATIBU BORA WA MANUNUZI,MADHARA YA KUTOFUATA UTARATIBU BORA KATIKA MANUNUZI,MUONGOZO UNAOSIMAMIA TARATIBU NA NYENENDO ZA MANUNUZI HAPA ZANZIBAR, NYARAKA MUHIMU KATIKA MANUNUZI NA HATUA ZA KUFUATA KATIKA MANUNUZI.

4. BAADA YA MAFUNZO, VIONGOZI HAO 20 WALIOPATA MAFUNZO PAMOJA NA MTAALAMU WA MASUALA YA FEDHA WALISHIRIKIANA KUANDAA MUONGOZO WA FEDHA WA JUMUIYA YA SKULI ZA MAANDALIZI ZA MADRASA KUANZIA TAREHE 12 MPAKA 23/03/2011 KATIKA UKUMBI WA ZPMO HAPO MWANAKWEREKWE ZANZIBAR.

5.MAFUNZO JUU YA UANDAAJI WA MPANGO MKAKATI WA JUMUIYA KWA VIONGOZI NA WANACHAMA 40 YALIFANYIKA KATIKA UKUMBI WA ZMRC KIPONDA TAREHE 24 HADI 25/03/2011 KUANZIA SAA 02:00 ASUBUHI MPAKA SAA 09:30 JIONI. KATIKA MAFUNZO HAYA WASHIRIKI WALIWEZA KUJIFUNZA MAMBO MBALIMBALI YANAYOHUSU UANDAAJI WA MPANGO MKAKATI KAMA VILE UCHAMBUZI WA SWOT, MPANGO KAZI, KUTAFUTA VIASHIRIA VYA SHUGHULI NA KUBUNI SHUGHULI.

6. BAADA YA MAFUNZO YA UANDAAJI WA MPANGO MKAKATI WA JUMUIYA WASHIRIKI WA MAFUNZO KWA KUSHIRIKIANA NA MTAALAMU WA MIPANGO WALIKAA PAMOJA KUANDAA MPANGO MKAKATI WA JUMUIYA KUANZIA TAREHE 26/03 HADI 15/4/2011.

7. UFUATILIAJI NA TATHMINI KWA MRADI ULIANZA TAREHE 20 HADI 29/4/2011.KATIKA TATHMINI HII ILIGUNDULIKA KWAMBA MUDA WA MAFUNZO ULIKUWA MDOGO MNO KIASI AMBACHO MABADILIKO KWA BAADHI YA WASHIRIKI KATIKA TAASISSI ZAO MOJA MOJA BADO NI MADOGO HASA KATIKA MASUALA YA FEDHA. HIVYO IKAPENDEKEZWA KWAMBA BADO KUNA HAJA KWA VIONGOZI WA JUMUIYA KUPATIWA MAFUNZO YA USIMAMIZI WA FEDHA ZAIDI NA KISHA VIONGOZI HAWA WATOE MAFUNZO HAYO KWA VIONGOZI WA SKULI MOJA MOJA WANACHAMA. SUALA LA PILI LILILOJITOKEZA BAADA YA TATHMINI NI KJIFUNZA JUU YA HAJA YA WALE WALIOPATA MAFUNZO KUJIFUNZA KWA VITENDO KATIKA UANDISHI WA MIRADI CHINI YA UANGALIZI WA WATAALAMU.
Kituo cha Langali, Mvomero,Mhonda,Mlali na Mkuyuni tumefanya yafuatayo:- Kutoa mafunzo: kwa kamati za shule juu ya majukumu na wajibu wa kamati za shule,muundo wa serikali na mitaa na maana yake,dhana ya mipango na bajeti, maana na umuhimu wa ufuatiliaji wa Fedha na rasilimali za umma, sheria na wajibu wa umma katika kufanya PETS.Idadi ya washiriki katika vituo hivyo ni hivi :-Mlali-49,Mvomero-44,Mhonda-54,Mkuyuni-51Langali -50.
1. KUTAMBULISHA MRADI KWA VIONGOZI
MKUTANO WA KUTAMBULISHA MRADI KWA VIONGOZI 20 WA NGAZI YA KATA NA WILAYA ULIFANYIKA KATIKA UKUMBI WA LINGONET TARE 27.03.2010. WALIOHUDHURIA WALIKUWA:
AFISAELIMU WILAYA,MKUU WA WILAYA, MKURUGENZI MTENDAJI, MWENYEKITI HALMASHAURI YA LINDI,MWANDISHI WA HABARI,MKAGUZI WA SHULE, MWENYEKITI LINGONET,MWENYEKITI HUDUMA ZA JAMII (W), WADHAMINI 2 MJUMBE WA HAKI ZA BINADAMU, AFISAELIMU TAALUMA (w), MWEZESHAJI NA WANACHAMA WA CINO 5.

MAMBO YALIYOSHUGHULIKIWA: CINO KAMA WADAU WA ELIMU KUELEZEA HALISI YA ELIMU WILAYANI LINDI KWA KUTOA TAARIFA YA MATOKEO YASIYORIDHISHA YA MTIHANI WA KUMALIZA ELIMU YA MSINGI MWAKA 2008 KOANI LINDI, IKIONYESHA NAFASI YA MKOA KITAIFA NA WILAY KITAIFA NA MKOA. PIA KUELEZEA MAPUNGUFU NA MIKAKATI YA KUBORESHA KAMA ILIVYOJADILIWA NA KUAZIMIWA NA MKUTANO HUO MKUU WA MKOA.

PIA KUWAELEZEA WASHIRIKI SABABU ZILIZOPELEKEA KUIBULIWA KWA WAZO LA MRADI HUU NA KATA ZILIZOKUSUDIWA.

MKUTANO HUU ULIKUWA PIA HATUA YA MWANZO NA YA MSINGI YA KUPATA MAONI YAO, USHAURI NA USHIRIKIANO WAO KATIKA KUTEKELEZA MRADI HUU.

ILIKUWA PIA NAFASI NZURI KUELEWA NA KUTAMBUA KUWA WAO NI SEHEMU YA UTEKELEZAJI USIMSMIZI NA UFUATILIAJI WA MRADI HUU KATIKA KUHAMASISHA NA KUSIMAMIA UTELEZAJI WA MRADI KATIKA MAENEO YAO YA KAZI.

2. KUFANYA MIKUTANO YA KUHAMASISHA JAMII JUU YA UMUHIMU WA KUANDIKISHA WATOTO KATIKA KATA 5 ZA MTAMA, NGAPA, CHIKONJI, KIWALALA NA MINGOYO ZA WILAYA YA LINDI.
MKUTANO ULIFANYIKA KATIKA KITUO CHA WALIMU MNAZIMMOJA LINDI TAREHE 17.04.2010 NA ULIHUDHURIWA NA WASHIRIKI 58 WAKIWA: WAWAKILISHI WA MADHEHEBU YA DINI 10, WAWAKILISHI WA VYAMA VYA SIASA 10, MADIWANI 5, WATENDAJI KATA 5,WENYEVITI WA VIJIJI 5 WAJUMBE WA KAMATI ZA SHULE, WAWEZESHAJI, MWANDISHI WA HABARI, WANACHAMA WA CINO 5 NA WARATIBU KATA HUSIKA.

MASUALA YALIYOSHUGHULIKIWA YALIHUSU:
WAJIBU WA KILA MMOJA KATIKA KUHAKIKISHA KUWA WATOTO WANAANDIKISHWA,
WANAHUDHURIA DARASANI NA WANAMALIZA ELIMU YA MSINGI.

MADHARA YA UTORO NA MAMBO YANAYOCHANGIA UTORO, UANDIKISHWAJI USIORIDHISHA NA MAHUDHURIO MABAYA.

TARATIBU ZA KUFANYA SENSA YA WATOTO KABLA YA ZOEZI LA UANDIKISHAJI NA USHIRIKI WAO VILIAINISHWA.

WASHIRIKI KATIKA MAKUNDI WALIJADILI JUU YA MATATIZO YANAYOCHANGIA WATOTO KUTOANDIKISHWA IPASAVYO,UTORO WA KUDUMU HATUA ZA KUCHUKUA DHIDI YA MATATIZO HAYO NA WAJIBU WA KILA MMOJA KATIKA MAPAMBANO DHIDI YA MATATIZO HAYO.

3. KUENDESHA MAFUNZO KWA KAMATI ZA SHULE: WATENDAJI KATA, WAWAKILISHI WA WAZAZI NA WALEZI KATIKA KATA 5 ZA MRADI, WAJUMBE WA KAMATI ZA SHULE, WARATIBU ELIMU KATA, WALIMU WAKUU, WAWAKILISHI WA WAZAZI, MKAGUZI WA SHULE,MPIGA PICHA, WANACHAMA WA CINO. JUMLA YA WASHIRIKI WALIKUWA 38 NA MAFUNZO YALIFANYIKA TAREHE 02.05 2010 KATIKA UKUMBI WA KITUO CHA WALIMU MNAZIMMOJA LINDI.

MASUALA YALIYOSHUGHULIKIWA:
MADA ILITOLEWA KUHUSU WAJIBU WA WADAU MBALIMBALI KATIKA KUFANIKISHA UANDIKISHAJI NA MAHUDHURIO YA WANAFUNZI KATIKA SHULE ZA MSINGI LINDI. VIPENGELE VILIVYOJADILIWA KWA KINA VILIKUWA:
TARATIBU ZA UANDIKISHAJI WA WANAFUNZI.
TARATIBU ZA KUFUATA WAKATI WA KUFANYA SENSA
UMUHIMU WA KUFANYA SENSA
HALI YA MAHUDHURIO YA WANAFUNZI KATIKA WILAYA YA LINDI.
MADHARA YA UTORO.
MAJADILIANO YALIHUSU ; NINI CHANZO CHA WANAFUNZI KUTOANDIKISHWA IPASAVYO

NINI CHANZO CHA UTORO WA KUDUMU NA WA REJAREJA

NINI KIFANYIKE KUTATUA MATATIZO YALIYOIBULIWA


4. KUANDAA MPANGO SHIRIKISHI WA UTEKELEZEJI WA MAAZIMIO YALIYOFIKIWA WAKATI WA UHAMASISHAJI NA MAFUNZO YA WASHIRIKI MBALIMBALI KATIKA KATA 5 ZA MTAMA, KIWALALA, CHIKONJI, MINGOYO, NA NGAPA WILAYA YA LINDI. WASHIRIKI WALIKUWA 35 AMBAO NI :

MASUALA YALIYOSHUGHULIKIWA NI:

WASHIRIKI WOTE 35 WAKIWA KATIKA MAKUNDI 2 TOFAUTI WALIANDAA MPANGO KAZI NA BAADAYE UKAJADILIWA KWA PAMOJA NA KUUNGANISHWA TAYARI KWA UTEKELEZAJI.KUNDI LA KWANZA LILIKUWA LA WARATIBU ELIMU KATA NA WATENDAJI KATA. KUNDI LA PILI LILIKUWA LA WALIMU, WAJUMBE WA KAMATI ZA SHULE NA WAWAKILISHI WA WAZAZI.

UFUATILIAJI NA TATHMINI.
WANACHAMA WA CINO WALITEMBELEA KATA ZOTE TANO NA KUONANA NA WARATIBU ELIMU NA WATENDAJI KATA ILI KUONA MWITIKIO WA JAMII BAADA YA UHAMASISHAJI NA MAFUNZO. TAKWIMU AMBAZO TUMEAMBATISHA KULINGANA NA DODOSO TULILOTUMIA ZINAONYESHA KUPANDA KWA MAHUDHURIOHASA KWA MADARASA YA 11 HADI VII, HII INATOKANA NA MUDA MRADI ULIPOTEKELEZWA.
Training on all the above subjects was done at Morogoro from 01st February to 31st March and it involved 4 Leaders and 13 Members. The issues addressed during the training sessions icluded the following:-
- The need for further training.
- Period of training sessions to be increased
1 semina ya utunzaji wa fedha ,kanuni na miongozo ya usimamizi wa fedha semina hii iilifanyika katika ukumbi wa keni hall Nzega, washiriki 18 viongozi wa asasi
2 semina ya uongozi na uendeshaji wa asasi, viongozi kuelewa wajibu wao na mipaka yao ya kazi shughuli ilifanyika katika ukumbi wa kei hall Nzega washiriki 18 na ilihusu viongozi wa asasi
3 semina ya uandaaji na uibuaji na usimamizi wa miradi ,viongozi walielewa jinsi ya kubuni miradi semina ilifanyika katika ukumbi wa keni hall Nzega washiliki 18 ilihusu viongozi wa asasi
4 semina ya kuitambulisha asasi katika ngazi ya kata tarafa hadi wilaya waliweza kujumuika na walielewa kazi za asasi na malengo yake viongozi toka serikalini 4 wanachama na viongozi toka asasi 14 jumla 18
Mafunzo ya utunzaji wa ardhi, kuwajengea uwezo viongozi wa BAENET yalifanyika katika kata ya Bahi ndani ya ukumbi wa Bahi Misheni.
Mafunzo hayo yalitekelezwa katika awamu tatu kama ifuatavyo:

AWAMU YA KWANZA
Mafunzo ya awamu ya kwanza yalifanyika kwa siku mbili (2) tarehe 21-22 Feb 2011 ambapo mafunzo ya viongozi wa kila kikundi namna ya usimamizi wa fedha kwa wajumbe 20 yalitolewa. Mambo yaliyofundishwa ni pamoja na:
1. USIMAMIZI WA FEDHA
 Maana ya usimamizi wa fedha
 Umuhimu wa usimamizi wa fedha
 Namna za usimamizi wa fedha
 Miundo mbali mbali ya usimizi wa fedha
2. UUNDAJI WA HATI YA MALIPO
 Utayarishaji wa hati za malipo
 Mifano ya hati za malipo
 Namna ya kujaza hati za malipo
 Uingizaji wa hati za malipo kwenye kitabu cha fedha
 Uhifadhi wa hati za malipo
 Kulinganisha malipo yaliyofanyika na fedha zilizo baki kwa mwezi.

3. BAJETI
 Maana ya bajeti
 Aina za bajeti
 Uandaaji wa bajeti
 Misingi ya upangaji wa bajeti
 Mifano katika uandaaji wa bajeti
4. UANDIKWAJI WA VITABU VYA FEDHA.
 Namna ya uandikwaji wa vitabu vya fedha
 Mambo ya kuzingatia katika uandishi wa vitabu vya fedha
 Mazoezi mbalimbali katika uandishi wa vitabu vya fedha.
5. UTOAJI TAARIFA ZA MIRADI YA FEDHA
 Mambo ya kuzingatia katika utoaji wa taarifa za miradi
 Umuhimu wa utoaji wa taarifa za fedha.
6. MAJUMUISHO YA UJUMLA
 Wajumbe walishirikishwa kueleza na kufafanua kadiri walivyo elewa yale yote yaliyofundishwa tangu kuanza kwa mafunzo.

AWAMU YA PILI
Mafunzo ya awamu ya pili yalifanyika kwa siku 2 tarehe 25-26 Feb 2011. Mafunzo haya yalihu uandishi wa miradi kwa viongozi na wanachama wa vikundi ambapo watu 10 walipokea mafunzo.Mambo yafuatayo yalifundishwa ni pamoja na:
A. Utangulizi
1. Maana ya Mchanganuo au Andiko la mradi.
2. Hatua za kufuata katika uandaaji wa mchanganuo wa mradi.
3. Kubainisha wafadhili na kutambua taarifa muhimu zinazotakiwa kwenye mchanganuo wa mradi
4. Taarifa muhimu zinazoelezwa katika mchanganuo wa mradi.
B. Uandishi wa ukurasa wa mbele katika mchanganuo wa mradi.
 Maana ya ukurasa wa mbele
 Umuhimu wa uandishi nadhifu wa ukurasa wa mbele
 Taarifa muhimu zinazotakiwa kuonekana kwenye ukurasa wa mbele wa mchanganuo wa mradi
C. Uandishi wa muhtasari wa mradi
 Maana ya muhtasari wa mradi
 Umuhimu wa kuandika muhtasari nadhifu wa mradi
 Mambo ya kuzingatia katika uandishi wa muhtasari wa mradi
E. Uchambuzi wa tatizo
 Mambo ya kuzingatia katika uchambuzi wa tatizo
 Kutumia mti wa tatizo na mti wa malengo kufanya uchambuzi wa tatizo
 Mazoezi katika uchambuzi wa tatizo kwa kutumia mti wa malengo na mti wa tatizo katika miradi iliyo buniwa kimakundi
 Ujengaji wa lengo kuu la mradi
 Ujengaji wa malengo mahususi
 Ufuatiliaji na upimaji wa matokeo ya mradi
 Kutafsili shughuli zote katika malengo mahususi kuwa rasilimali kwa kuzingatia mantiki ya kifedha na muda
 Majumuisho ya ujumla juu ya uandaaji wa andiko la mradi

AWAMU YA TATU
Mafunzo ya awamu ya tatu yalifanyika kwa siku 2 tarehe 04-05 March 2011. Mafunzo haya yaliwahusisha viongozi 10 wa mitandao ya mazingira katika vikundi 4 ambapo walipokea mafunzo juu ya Uongozi na uendeshaji wa asasi. Mambo yafuatayo yalifundishwa ni pamoja na:
 Maana ya kikundi
 Vitu muhimu katika kikundi
Aina za viongozi
 Miundo ya uongozi
 Sifa za kiongozi bora
 Viongozi wakuu wa kikundi
 Kazi za viongozi wakuu wa kikundi
 Maana ya utawala bora
 Misingi ya utawala bora
 Mambo yanayoweza kukwamisha utekelezaji wa misingi ya utawala bora
 Kuandaa mpango wa utekelezaji wa shughuli za kikundi

KIKAO CHA TATHMINI
Baada ya washiriki kupokea mafunzo, tarehe 19 March 2011 kiilifanyika kikao cha tathmini ya ujumla ya mafunzo ambapo viongozi na wanamtandao 15 walihudhuria.
Kukumbushana majukumu ya utekelezaji, kupanga mikakati ya uendeshaji wa asasi na kubadilishana uzoefu ndiyo mambo muhimu yaliyo shughulikiwa.
1.2000 training materials and leaflets printed
2.400 t-shirts have been printed
1.Project coordination and monitoring

2.Purchase of furnitures-chairs,book shelves,tables,desktop,laptop computer,printer,projector,motor cycle
3.Communication-internet
1.Tarehe 17/01/2011 Kufanyika kwa kazi ya utambuzi wa maeneo ya kuendeshea semina katika kata zote tatu za Dumila, Magole na Msowelo
2.Tarehe 18/01- hadi Tarehe 19/01/2011 kazi ya kutayarisha mada za kufundishia na vitini kwa ajili ya washiriki wa mafunzo
3.1 Tarehe 24/01 hadi Tarehe 26/01/2011 Kufanyika kwa semina ya kwanza juu ya haki za watu wenye ulemavu katika kata 2 za Dumila na Magole. Semina iliyoendeshwa kwa muda wa siku tatu.Chini ya wawezeshaji 2 ; (Evena Massae na Nd, Joram Peter Mhanyo). Washiriki waligawanywa katika Makundi 2. Kundi la kwanza ni washiriki kutoka kata ya Dumila (35) kati ya hao wanaume walikuwa 20 na wanawake 15,Kundi la pili washiriki kutoka kata ya Magole (35) kati ya hao wanaume 18 na wanawake walikuwa 17. Jumla ya washiriki wote walikuwa 70.

3.2 Mafunzo yalifunguliwa rasmi na Mwenyekiti wa Kijiji cha Dumila ND.DAGILAS MGUMIA na kufungwa na ND.ADAM MBONYE katibu wa Mbunge wa Jimbo la Kilosa, ambaye ameweza kutupa risala yake kama shukurani zake kwa ufadhili huu wa mafunzo kutoka the Foundation.

3.3 Vijiji vilivyotoa washiriki ni kama ifuatavyo:-
Kata ya Dumila –vijiji vya Mafuru,Magole state na Dumila.
Kata ya Magole ni vijiji vya Mirama na Magole

3.4 Washiriki waliweza utoa ushuhuda mkubwa kwamba hawajawahi kupata mafunzo mazuri nay a aina yake kama haya na hii ni mara yao ya kwanza na walipenda yaendelee kutolewa ili kufikia watu wengi zaidi tuliopo vijijini. Na walitoa shukrani zao kubwa kwa ufadhili wa shirika la the Foundation.

3.5Tarehe 27/01 hadi Tarehe 29/01/2011 kuendesha mafunzo ya siku tatu katika kata ya Msowero,Jumla ya washiriki 35 walishiriki mafunzo ambao walitoka katika vijiji vya Mvumi,Mwambega na Msowero, wanaume walikuwa 16 na wanawake walikuwa 19.
4.Hatukuweza kuchapisha machapisho kwani budget ya mradi ilikuwa ni finyu na haikutosheleza kufanya kazi hii,isipokuwa tulicho fanya tulibahatika kaputa vipeperushi kutoka kwa mwanachama mwenzetu alivyo vipata SHIVIWATA –Morogoro na HUMAN RIGHTS CENTRE FOR DISABILITY-Dar es salaam. Zaidi ya vipeperushi 346 tuliweza kuvigawa kwa wana semina na baadhi kuvisambaza vijijini
5-Waliopata mafunzo kupitia ofisi za serikali za vijiji na vitongoji tayari wame kwisha unda kamati za watu wanne(4) wanne katika kila kijiji kwa ajili ya kufanya kazi ya kahamasisha jamii kwa kupita nyumba hadi nyumba na magulio. Kazi hii tayari imekwisha anza kutekelezwa kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za vijiji na vitongoji
6.-Tarehe 09/01/2011
MODEO ilifanya kazi ya kufuatilia kuona kama kamati za kuelimisha zimekwisha undwa ,kama ilivyo azimiwa katika mafunzo. Hadi sasa jumla ya kamati 8 zimekwisha undwa kila moja yenye jumla ya wajumbe wasio pungua wanne (4). Kamati hizi zimeundwa miongoni mwa washiriki waliopata mafunzo zimeanza kutembelea ofisi za serikali za vijiji na vitongoji, ofisi ya mbunge na kupatiwa idadi halisi ya watu wa jamii yenye ulemavu na kupita majumbani kuelimisha jamii juu ya haki za watu wenye ulemavu.pia kamati hizi zina endelea kusambaza
vipeperushi mbali mbali vyenye ujumbe wa haki za watu wenye ulemavu.
7.Katika vikao vya majadiliano vinavyo fanyika kati ya kamati zinazo elimisha ,wananchi na wadau mbali mbali kumekuwepo na mapendekezo yanayo tolewa na wadau kwamba ;
• Halmashauri ya wilaya Kilosa itenge fungu maalum kwa kusaidia watu wenye ulemavu km. mikopo ya kuanzisha biashara ili kujitegemea.
• Halmashauri kupitia idara ya mipango na uchumi itenge fursa za kiuchumi kwa watu wenye ulemavu Mfano. Kuwalipia ada katika shule zote za sekondari za kata na vyuo vya ufundi vya VETA.
• Kutoa fursa sawa kwa jamii ya watu wenye ulemavu,kushiriki na kushirikishwa katika mipango ya maendeleo ya Halmashauri
• Kupewa nafasi sawa katika vyombo vya maamuzi.
• Kupatiwa matibabu bure na elimu bora inayo stahiki
• Kusaidiwa vyombo vya usafiri Kama vile baiskeli, stratchers n.k.
Viongozi 20 asasi wamepata mafanikio kwa kuwajibika na kuibua miradi endelevu.
During the period of three months from December to March 15 th Child and youth care was able to build capacity for her leaders and volunteers in developing strategic planning,financial management and project write up and monitoring The trainings were conducted at Ubungo Mwongozo ward at two different times.
The first training on stategic planning were conducted from 14th to 15 th January 2011
The second two trainings were conducted on project write up and monitoring and financial management from 23 to 27 February 2011 and all the training comprises of 24 participants.
The project also facilitated the running of the project including paying of office premises, one computer set and shelf, and one one supporting staff for the period of three months.The project also facilitated the monitoring of activities including transport and report writing
•Kutoa Vivuli vya Katiba na Andiko la mradi ,Idadi ya watu waliohusika ni watatu (3)
•Mawasiliano kwa njia simu na Mazunguzo,Idadi ya watu waliohusika ni Mtu mmoja (1)
•Kuandaa barua za Mialiko na kuzisambaza kwa Washiriki wa Warsha,Idadi ya Watu waliohusika ni watatu (3)
•Mafunzo ya staidi za uandaaji wa Mpango Mkakati kwa Kupitia Maana ya Mpango Mkakati, Malengo, Dira Dhamira,Amali za Asasi, Masuala na Vipaumbele na Mpango Kazi wa Mwaka, Idadi ya Watu waliohusika ni Ishirini na tano (25)
•Kujaza fomu za utoaji wa Taarifa ya Utekelezaji na Fedha,idadi ya watu waliohusika ni wane (4)
•Kulipa posho kwa mratibu na mhasibu,Maji, Umeme,Idadi ya Watu waliohusika na Wanne (4
1.) Kikao cha siku 1 cha utambulisho wa mradi kwa wadau 24 kutoka kata 12 za mradi Manispaa ya Temeke kilifanyika tarehe 24 dec 2010 katika ukumbi wa amka youth centre Manispaa ya Temeke.Wadau wa Maendeleo walipata nafasi ya kuelewa malengo,matokeo na shughuli za mradi na walitoa mapendekezo ya namna ya kuboresha mradi.
2.) Warsha ya siku 6 ya sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 na stadi za maisha kwa vijana 40 kutoka kata 12 za Manispaa ya Temeke ilifanyika kuanzia tarehe 8-13 jan 2011 katika ukumbi wa Amka Youth Centre Temeke Dar-es-salaam
3.) Ziara ya ufuatiliaji katika vituo 12 vya vijana katika kata 12 za mradi.wafuatiliaji waliangalia shughuli za mirejesho ya elimu ya stadi za maisha na sera ya maendeleo ya vijana,walipata,mafanikio,changamoto na mapendekezo ya vijana kuhusu shughuli zijazo za mradi.
viongozi 7 wamepata ubunifu na usimamizi wa miradi ulio sahihi.
viongozi 6 na wanachama 14 wamepata mafunzo ya siku moja juu ya mifumo ya utawala ndani ya asasi
viongozi 6 na wanachama 14 wa mepata mafunzo ya siku 2 juu ya utunzaji wa daftari la fedha na kumbukumbu za fedha .
viongozi 6 na wanachama 14 wamepata mafunzo ya mwongozo na kanuni za utawala na usimamizi wa fedha.
posho ya mweka hazina na mratibu pango la ofisi ,ununuzi wa meza na shajala.
Shughuli zote zilizopangwa zilitekelezwa isipokuwa yan ufuatiliaji na tathmini. Utekelezaji ulikuwa kama ifuatavyo:
A. Mafunzo ya siku 2 juu ya utawala bora yaliendeshwa tarehe 22-23/12/2010 kwa wana METI 15
B. Mafunzo ya siku 2 juu ya usimamizi na udhibiti wa fedha yaliendeshwa tarehe 10-11/1/2011 kwa wana METI 15
C. Mafunzo ya siku 1 juu ya uandaaji wa mpango mkakatiyaliendeshwa tarehe 12/1/2011 kwa wana METI 15
D. Mafunzo ya siku 2 juu ya uibuaji na uandishi wa miradiyaliendeshwa tarehe 1-2/2/2011 kwa wana METI 15
D. E. Mafunzo ya siku 1 juu ya Uwekaji kumbukumbuyaliendeshwa tarehe 3/2/2011 kwa wana METI 15
G. Ofisi ilinunua vitendea kazi na kulipia pango la ofisi kwa mwaka mzima wa 2011
Mafunzo yaliendeshwa na wawezeshaji mahiri ambao walitumia mbinu shirikishi tena kwa vitendo. Tuliwezeshwa kutalii katiba ya asasi kuona kama inakidhi vigezo vya utawala bora na kukubali kufanya marekebisho pale ilipobidi. Tulibaini kuwa asasi ilikuwa haitumii vielelezo muhimu vya utunzaji kukmbukumbu za fedha na tukapata fursa ya kurekebisha na kuandaa zana hizo muhimu. Aidha tuliweza kuona vigezo vya msingi katika kuandaa mpango mkakakti wa asasi kupitia mafunzo hayo na tukaanza kazi hiyo. Aidha, mafunzo yaliwezersha kuanza kuandika maandiko ya kuomba miradi kupitia vikundi vya mafunzo. Kadhalika tuliona ni nini umihimu wa kuweka kumbukumbu na namna nzuri ya uwekaji kumbukumbu za asasi
Mafunzo ya siku nne yalifanyika kuanzia tarehe 01 hadi 04/02/2011 kwa viongozi wa AZAKI 54 walihudhuria na yaliyofundishwa ni pamoja na;
-Dhana ya PETS,Muundo wa serikali za mitaa, Mchakato wa mpango wa bajeti, Staili na misingi ya PETS, Majukumu ya kamati za PETS,Ushawishi na utetezi katika PETS
1.Training on financial and project management skills,organization development,monitoring and evaluation for 10 leaders which held Roman catholic at Karakata on 20-24 December 2010
2.Preparing of financial regulation manual and production of organization manual for 10 leaders which held in Roman catholic at Karakata on 30/12/2010.
3.Conducting meeting to review and approve financial regulation manual for 10 members which held in Roman catholic at Karakata on 6/7/2011.
4.Monitoring and evaluation meeting for 10 members which held at AFAP office on 10/01/2011.
4.
Kwa kipindi chote cha utekelezaji wa Mradi; MED ilifanikiwa kuendesha vpindi 22 ambavyo ni ongezeko la vipindi (9) zaidi ya vile vilivyokubalika katika katika Mkataba.
In the firstquarter,a total number of 60 people were trained on environmental conservation in Mlali ward at the Ward heardquarters(Mlali) in which case facilitation was done in a participatory manner.Issue of people performing human activities in catchment areas and along river banks were discussed in length and conclusions were reached that by June 2011 all activities in the respective areas should cease.During the session issues of people pretending to have permits of harvesting forest products in the respective villages were discussed and at the end the facilitator who happened to be the Authority in Forest Management in the district gave mandate to the villagers to not allowing anybody harvesting forest products in any of the villages unless they have a letter from him and him alone.It was also an advantage that a callender for tree planting was drawn by the participants and that they should mobilize other villagers in tree planting during the coming rainy season. Two weeks after we held an evaluation session comprising of a focus group of 20 people including leaders of villages and of the ward to see the effectiveness of the workshop.
1. 26 members of youth parliament elected in Pangani District (18 female and 18 male) election commenced from 5th to 23rd January 2011
2. 42 members of youth parliament elected in Mkinga district (21 male and 21 female) election commenced from 6th to 27th January 2011
3. 66 members of youth parliament elected in Muheza District (33 male and 33 female) election commenced from 10th January to 12th February
« Previous questionNext question »

« Back to report