Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

D. Resources used

Description
Two day training on the roles and responsibility of 24 of VWUCs 850,000.00
Two day training to 24 VWUCs on techniques of water source mgt 886,500.00
Two day exposure visit to Bashay in Karatu 1,000,000.00
Three days training on National water policy in Tanzania 1,258,000.00
Coordination meeting of major water stakeholders in Mbulu district 900,000.00
To conduct general assembly in 4 villages in Gunyoda Ward 200,000.00
To prepare water management by-laws draft 473,000.00
Printing and Binding of 40 copies water sources by-laws 180,000.00
Monitoring and Evaluation 52,000.00
Administration cost 1,635,000.00
Total 7,511,700.00
Mafunzo kwa Asasi za Kiraia kuhusu mchakato wa uandaaji mipango na bajeti za maendeleo katika Serikali za Mitaa (TZS. 9,262,500/=)

Mafunzo kwa Madiwani kuhusu mchakato wa uandaaji mipango na bajeti za maendeleo katika Serikali za Mitaa (TZS. 4,238,000/=)

Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya maendeleo ya utekelezaji wa mradi (TZS 1,009,950/=).
Usafiri Wajumbe 500,000/=
Chakula na Vinywaji kwa Washiriki ni 2,100,000/-
Malazi na Posho ya Kujikimu 5,000,000/-
Honoraria kwa wawezeshaji 1,600,000/-
Malipo Ukumbi 800,000/-
Note Book 50,000/-
Markpen 24,000/-
Maskin tape 8,800/-
Posho ya Mratibu 600,000/-
Posho ya Mtunza Fedha 600,000/-
Pango la Ofisi 450,000/-
Usafiri kwa shughuli za uendeshaji 699,000/-
Mawasiliano 75,000/-
Jumla kuu ni sh.12,506,800/=
1. Election of leaders and 10 representatives for region level 3,157,000
2. Preparation of report 70,000
2. Administration Cost 1,770,000
1. Conduct three 2 days open forum to 255 community members in 29 shehias on environmental management - Expenditure = 12,633,450/=

2. One day evaluation meeting - Expenditure = 1,545,000/=
1. Kufanya vikao vya kutambulisha na kuelezea malengo ya mradi - TZS. 2,226,000/=

2. Mafunzo juu ya dhana na dhima ya PETS kwa wadau - TZS. 4,913,000/=

3. Kuchapisha/kusambaza Mabango, Kalenda na Fulana (T-shirts) - TZS. 5,446,000/=

4. Kufanya ufuatiliaji / tathmini ya maendeleo ya utekelezaji mradi - TZS. 1,092, 000/=

5. Gharama za utawala na uendeshaji wa mradi - TZS. 7,170,000/=
1. Mafunzo juu ya dhana ya SAM kwa AZAKi za wilaya ya Liwale na Ruangwa (TZS. 1,851,000/=)

2. Vikao vya wadau kati ya viongozi/watendaji wa Halmashauri na AZAKi katika wilaya za Liwale na Ruangwa (TZS. 3,080,000/=).

3. Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya maendeleo ua utekelezaji mradi katika wilaya za Liwale na Ruangwa (TZS. 1,470,000/=)

4. Gharama za Utawala na Uendeshaji wa Mradi (TZS. 2,065,000/=).

Mkutano wa uhamasishaji juu ya haki za wanawake- 3,548,500/

1 Awareness raising of old age policy of 2003 to old age people of Themi ya Simba
village - Tshs 5,416,000/-

2. Facilitating the formation of old age people councils at Themi ya Simba village -
Tshs 435,000/-

3. Administration cost - Tshs 1,613,000/-
Jumla ya Shs.7,351,000 zilitumika kwa kazi zote ikiwa ni pamoja na Utawala.
Delay of fund from our dona Foundation for Civil Socieyt
1.1. Conduct 3 days training to FOTA board of directors, staffs, Volunteers and normal members (19 in total) on clear Vision, mission statement, strategic plan and principles of good governance and accountability. This activity cost Tshs 2,092,300.00.

1.2 Develop management resource manuals (financial, Human resources, procurement, Code of ethics, strategic plan, and monitoring and evaluation tools). This activity cost 1,210,000.00

2.1. Conduct two days workshop to board of directors, staffs, Volunteers and normal members (19 in total) on Lobbying and fund raising techniques. This activity cost 1,212,300.00

2.2 Conduct a one day training to FOTA board of directors, staffs, Volunteers and normal members (19 in total) on financial management. This activity cost 621,800.00

M&E cost Tshs 625,910

Administration cost Tshs 1,728,690.00
In total Tshs 7,491,000.00 were spent in this project.
Kiasi cha Tsh.1,664,000/= zilitimika kwa shughuli hii.
1.1kutambua washiriki wa kata za luponde,
uwemba,yakobi,kifanya na iwungilo...................... Tshs. 900,000.00

2.1kuchapa na kudurufu mada 5 zenye
kurasa 10 kwa ajili ya washiriki 300..................... Tshs. 550,000.00

3.1 kuendesha semina ya Elimu ya uchaguzi
kwa wananchi 300 wa kata za luponde,
uwemba,yakobi,kifanya na iwungilo kwa
muda wa siku 25...................................................Tshs. 17,114,445.00

4. posho mratibu wa mradi...................................Tshs. 1,200,000.00
5.posho kwa mhasibu...........................................Tshs. 1,080,000.00
6.posho kwa karani wa ofisi..................................Tshs. 900,000.00
7.posho kwa mtunza ofisi......................................Tshs. 480,000.00
8.chakula kwa wanasemina...................................Tshs. 2,115,913.00
posho kwa wawezeshaji........................................Tshs. 880,000.00
usafiri......................................................................Tshs. 1,350,000.00
stationery.................................................................Tshs. 341,200,00
ukumbi.....................................................................Tshs. 300,000.00
umeme na mlinzi.....................................................Tshs. 150,000.00
vipeperushi...............................................................Tshs. 264,000.00
Kuendesha mkutano na viongozi wa kata na vijiji- 1,251,000/=

Ufuatiliaji - 3,132,000/=
1. public sectoral provider performance assessment Citizen report card in conducted in 6 villages of from 3 wards of Muheza and Korogwe districts 1,839,400

2 Monitoring and evaluation conducted 481,500
Kiasi cha Tsh.1,664,000/= zilitimika kwa shughuli hii.
« Previous questionNext question »

« Back to report