Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

C. Full name of project

Empowering the Village Water Users Committees in Gunyoda Ward
Ushiriki wa AZAKi katika michakato ya Undaaji wa Mipango na Bajeti ya Miradi ya Maendeleo
Established Youth forums in Districts of the Tanga Region
Community Awareness Raising on Environmental Management in West District and Strategic Plan Development
KUJENGA UWEZO NA UELEWA WA JAMII JUU YA UMILIKI NA MATUMIZI YA ARDHI KWA WANAWAKE KATIKA KUJILETEA MAENDELEO WILAYA YA LINDI.
Kufuatilia Matumizi ya Fedha na Raslimali za Umma (PETS) za Mfuko wa Barabara za Serikali za Mitaa Mkoa wa Lindi
Kujenga Uwezo na Stadi za AZAKi za Ushawishi na Utetezi na Kuimarisha Ushiriki katika Sera na Maendeleo.
Kuimarisha Utawala bora kwa wanawake Vijijini.
Awareness Raising on Old Age Policy of 2003 to Old People at Themi ya Simba Village in Arusha District
Established Youth forums in Districts of the Tanga Region
Uboreshaji wa Utunzaji wa Misitu na Vyanzo vya Maji katika Milima ya Uluguru
Kuimarisha utawala bora kwa wanawake vijijini
The Broader Public Engagement in social accountability Development monitoring of Public and private Sectors Services Providers in Korogwe and Muheza Districts
Uboreshaji wa Utunzaji wa Misitu na Vyanzo vya Maji Katika Milima ya Uluguru
« Previous questionNext question »

« Back to report