Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

B. What activities were planned for this quarter as per your Contract?

1.1.1 Two day training on the roles and responsibility of 24members of VWUCs in
Guyoda ward by February, 2012
1.1.2 Two day training to 24 members of the VWUCs on techniques of water sources
management by February,2012.
1.1.3 Two day exposure visit to Bashay village in Karatu by February,2012
1.2.1 Three day training on National water policy in Tanzania by February,2012
1.3.1 Coordination meeting of 3 major water stakeholders in Mbulu
district.(MBESO,DMDD,MDC) by January,2012
1.3.2 To conduct general assembly in 4 villages in Gunyoda Ward by January,2012
1.3.3 To prepare water sources management by-laws draft by March, 2012
1.3.4 To approve water management by-law in the general assembly’s in 4 villages by
March,2012
1.3.5 To enact water management by-laws by March,2012
1.3.5 Monitoring and Evaluation

• Kuendesha mafunzo ya siku 3 kwa viongozi wa AZAKI 70 kwa wamu 2 juu ya mchakato wa Uandaaji wa mipango na Bajeti ya Miradi ya Maendeleo.

• Kuendesha mafunzo siku 2 kwa madiwani 27 juu ya mfumo wa Uandaaji wa mipango na bajeti za miradi ya maendeleo.

• Kufanya ufuatiliaji na tathimini shirikishi ya mradi


Kuunda timu ya kufanya mafunzo ya utafiti wa PETS.Washiriki 50 walipatiwa mafunzo na kushiriki katika kufanya PETS na walipatiwa toka eneo la Mradi.
election of parliament leaders and ten representatives from each district of Pangani, Handeni, Kilindi and Tanga city through youth parliament assembly
1. Conduct three 2 days open forum to 255 community members in 29 shehias on environmental management.

2. One day evaluation meeting.
Mafunzo ya siku moja kwa viongozi 50 wa Serikali za mitaa Manispaa na Lindi Vijijini kuhusu wajibu na majukumu yao katika kutoa maamuzi ya haki kwa masuala ya Ardhi

Mafunzo ya siku 3 kwa wanawake 320 wa Manispaa na Lindi vijijini juu ya sheria ya Ardhi Na 4& 5 ya mwaka 1999 na wajibu wao katika utekelezaji wa mradi
1. Kufanya vikao 6 na viongozi (Madiwani) na Watendaji 42 wa Halmashauri 6 za wilaya/manispaa za Mkoa wa Lindi kuelezea malengo ya mradi wa ufuatiliaji wa matumizi ya fedha na raslimali za umma (PETS) katika sekta ya barabara za Serikali za Mitaa Mkoani Lindi ifikapo Juni, 2012.

2. Mafunzo ya siku 3 kwa AZAKi, Waandishi wa Habari, Viongozi wa dini, Madiwani, na Watendaji wa LGAs wapatao 30 kutoka Halmshauri 6 za Wilaya/Manispaa Mkoani Lindi juu ya Ufuatiliaji wa Matumizi ya Fedha na Raslimali za Umma (PETS) za Miundombinu ya barabara ifikapo Juni, 2012.

3. Kuchapisha na kusambaza Mabango 500, Kalenda 582 na Fulana (T-Shirts) 200 vyenye ujumbe wa dhana na dhima ya PETS katika Halmashauri 6 za wilaya/manispaa za Mkoa wa Lindi ifikapo Juni, 2012.

4. Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya maendeleo ya utekelezaji wa mradi katika Halmashauri 6 za wilaya/manispaa za Mkoa wa Lindi ifikapo Juni, 2012.

5. Kufanya gharama za Utawala na Uendeshaji wa Mradi.
1. Kuendesha mafunzo kwa wawakilishi wa AZAKi 30 juu ya dhana ya Ufuatiliaji Uwajibikaji Kijamii (SAM) kwa siku 2 katika kila wilaya 5 za Mkoa wa Lindi ifikapo Desemba 2011.

2. Kufanya vikao vya siku 1 vya wadau 20 wa maendeleo kati ya viongozi/watendaji wa Halmashauri za Wilaya/Manispaa za Mkoa wa Lindi na wawakilishi wa AZAKi vya kubadilishana habari na taarifa, ujuzi na uzoefu kuhusu uandaaji mipango na bajeti za maendeleo, utekelezaji, usimamizi na tathmini za utekelezaji ifikapo Desemba, 2011.

3. Kufanya ufuatiliaji na tathmini shirikishi walengwa/wadau za maendeleo ya utekelezaji mradi katika Halmashauri za Wilaya/Manispaa 5 za Mkoa wa Lindi ifikapo Desemba, 2011.

1.Mkutano wa uhamasishaji na utetezi juu ya haki za wanawake kwa wanawake na wanaume katika kata sita za Rungwe.
1. Awareness raising of old age policy of 2003 to old age people of Themi ya Simba
village
2. Facilitating the formation of old age people councils at Themi ya Simba village
1.Kufundisha na kuelewa juu ya Utawala bora
2. Uibuaji na uandikaji wa miradi
3.Usimamizi na utunzaji wa Fedha na Mali za Asasi
election of parliament leaders and ten representatives from each district of Mkinga, Muheza, Korogwe and Lushoto through district youth parliament assembly
Ufuatiliaji na tathmini ya matokeo ya mafunzo na midahalo iliyofanyika.
1.1. Conduct 3 days training to FOTA board of directors, staffs, Volunteers and normal members (19 in total) on clear Vision, mission statement, strategic plan and principles of good governance and accountability.

1.2 Develop management resource manuals (financial, Human resources, procurement, Code of ethics, strategic plan, and monitoring and evaluation tools).

2.1 Conduct two days workshop to board of directors, staffs, Volunteers and normal members (19 in total) on Lobbying and fundraising techniques.

2.2 Conduct a one day training to FOTA board of directors, staffs, Volunteers and normal members (19 in total) on financial management.

M&E activity

Conduct one evaluation meeting to FOTA board of directors, staffs, Volunteers and normal members (19 in total).
Mafunzo juu ya Uandikaji miradi ya Asasi ya jamii.
1.1kutambua washiriki wa kata za luponde,
uwemba,yakobi,kifanya na iwungilo.

2.1kuchapa na kudurufu mada 5 zenye
kurasa 10 kwa ajili ya washiriki 300

3.1 kuendesha semina ya Elimu ya uchaguzi
kwa wananchi 300 wa kata za luponde,
uwemba,yakobi,kifanya na iwungilo kwa
muda wa siku 25.
Kuendesha mkutano wa utetezi juu ya haki za wanawake kwa viongozi wa serikali za vijiji na kata.

Kuendesha mkutano juu ya utetezi wa haki za wanawake kwa viongozi wa vijiji na kata

Kufanya zoezi la ufuatiliaji

1. conducting public sectoral provider performance assessment Citizen report card in the Muheza and Korogwe districts

2. Monitoring and Evaluation
Mafunzo juu ya Uendeshaji wa Asasi na Utawala Bora
Kufanya Tathmini Shirikishi ikiwahusisha watu 20 wakiwemo baadhi ya washiriki,viongozi wa kata na serikali za vijiji husika,maafisa ugani na viongozi wa dini.
« Previous questionNext question »

« Back to report