Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

What are your plans for the next Quarter reporting period?

Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
The second quarter is set aside for planning of a new project that will be submitted to The Foundation for Civil Society in July, 2012. This is because MiDA Tanzania had a project only for one quarter, from January to March, 2012.Final Reports submission in Marchk, 2012
Exploration of other funding opportunities.
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Kuendesha mafunzo kwa Watendaji wa vijiji&kata 96 kwa awamu 2 ya siku 2 juu ya wajibu wao na mfumo wa uandaaji wa mipango na bajeti za miradi ya maendeleoV
Kufanya ufuatilaji wa maendeleo ya utekelezaji wa mradiVV
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Kufanya PETS katika Sekta ya Elimu katika Wilaya mbili za Mkoa wa Morogoro katika kata 22januariFebruMachi
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Regional youth parliament Assembly and election of Regional level leaders v
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Mafunzo ya siku ya tatu kwa wanawake wa manispaa juu ya sheria ya Ardhi No. 4&5 ya mwaka 1999 na wajibu wao katika utekelezaji wa mradi kwa washiriki 40DEC2011FEB 2012
Kufanya mikutano 2 ya ufuatiliaji wa mradi wa mwaka katika kata 10 (mmoja kabla ya miezi 6 na mingine kabla ya mwaka 1FEB
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Kufanya zoezi la ufuatiliaji wa matumizi ya fedha na raslimali za umma (PETS) za sekta ya barabara za serikali za mitaa katika miradi 18/30 ya halmashauri 6 za wilaya/manispaa za Mkoa wa Lindi ifikapo Juni, 2012.xxxxxxxxxxxxxx
Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya maendeleo ya utekelezaji wa mradi katika halmashauri 6 za wilaya/manispaa za Mkoa wa Lindi ifikapo Juni, 2012.xxxxxxxxxxxxx
Kugharamia masuala ya kiutawala na uendeshaji wa shughuli za mradi.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Kuendesha mafunzo ya siku 2 kwa wawakilishi 30 wa AZAKi wa wilaya ya Kilwa juu ya dhana ya Ufuatiliaji Uwajibikaji Kijamii (SAM) ifikapo Desemba, 2011. XX XX
Kufanya ufuatiliaji na tathmini shirikishi ya maendeleo ya utekelezaji mradi katika wilaya ya Kilwa ifikapo Desemba, 2011. XX XX XX
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Kufanya tathmini na warsha itakayojumuisha wadau mbalimbali katika kutathmini mradi uliofanyikaXXX
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Kuandika Taarifa ya kumalizika kwa mradi na kujiweka sawa kwa ajili ya kutafuta raslimali ili kuendesha ASASI ikiwa ni pamoja na kuomba ruzuku kwa kipindi kijacho
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Election of Parliament leaders (Speaker, Depute Speaker and Parliament Secretary) in Pangani DistrictV
Election of Parliament leaders (Speaker, Depute Speaker and Parliament Secretary) in Handeni DistrictV
Election of Parliament leaders (Speaker, Depute Speaker and Parliament Secretary) in Kilindi DistrictV
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Shughuli za utekelezaji wa mradi kama ilivokuwa imepangwa itakuwa imekamilika.Kilichobaki ni kuandika taarifa ya mwisho wa mradi husika.
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Since the project was of three months, hence, No planned activities for the next quarter. A new project proposal has already developed for the mini grant.
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Kutoa mafunzo juu ya utunzaji wa rasilimali za shirka na aina zakumbukumbu ya fedha na taratibu za manunuzi kuthibiti uharibifu na kuongeza uwajibikaji.October
Kundika taarifa ya mwishoOctober
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Mpango uliopo ni kufanya mkutano wa pamoja wa tathmini ambao utajumuisha wadau mbalimbali katika wilaya ya Rungwe ili kutahmini mafanikio na mapungufu yaliyojitokeza katika mradi na kwamba tufanyeje.XXX
Kutoa ripoti ya utekelezaji kwa wadau mbalimbali wa shangwex
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Conducting public sector service providers performance and assessment citizen report card Ougust 2011
conducting bi annual PETS in Muheza and Korogwe DistrictsSeptember 2011


Monitoring and evaluation
End of September 2011
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Mafunzo ya Uibuaji na uandikaji wa miradi kwa viongozi na wanachamaSeptemba
Activities Planned1st Month2nd Month3rd Month
Kwa ujumla Shughuli muhimu itakayofanyika ni ufuatiliaji wa yale tuliyojipangia katika warsha--MONITORINGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
« Previous questionNext question »

« Back to report