Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

Describe any challenges encountered in implementing the project and how they were overcome.

ChallengeHow it was overcome
The village governments were not prepared for the project some of them did not know the committees so it took a bit of time and efforts to bring all the committees on board.Sensitization of the village governments and communities was done to enable the committees to participate in the project.
Some of the water committees did not know their roles and responsibilities so it was really starting from the scratch. Exposure visit to a well functioning water board was used to enlighten the committees through seeing is believing strategies . It was important to use the learning by seeing approach because some committee member were so new to their functions.
The approval of the bylaws is another challenge. This is because the drafting of the bylaws involved the committees at the ward level. MiDA Tanzania learnt that each village was relatively different so it was a challenge to have one bylaws document for the whole ward.Each village participating in the project allowed to review the bylaws to fit their needs. MiDA Tanzania provided assistance to each village to come up with its bylaws though a little different but responding to their needs adequately.
Last but not least challenge was during the coordination meeting. The event was agreed to be done quarterly and MiDA Tanzania was agreed to be the organizer of the event the challenge was the resources to organize the quarterly coordination meetings. MiDA Tanzania had a project for only one quarter but the coordination meetings are planned for 4 quarters. MiDA Tanzania has requested other organizations to volunteer their assets such as Hall and personnel to organize coordination meeting. MiDA would do the technical work while the material part will be shared among the stakeholders who will participated in the coordination meeting. Catholic Diocese of Mbulu Development Department was earmarked to provide the hall and other stakeholders will provide tea and other resources during the coordination meeting.
ChallengeHow it was overcome
Waheshimiwa madiwani kudai posho walipwe kwa viwango vya Halmashauri ya Wilaya husika tofauti na bajeti ya mradi ilivyopangwa na kupitishwa.Mratibu alijitahidi kuelezea hali halisi ya mifumo na Miongozo ya wafadhili tofauti na utofauti wa viwango vya posho ukilinganisha na mamlaka za serikali za mitaa.

Aidha aliwaomba na kuwasisitizia wakiwa wawakilishi wanapaswa kufanya kazi na wadau mbalimbali ikiwamo AZAKI bila kujali kiwango cha posho kinacholipwa.

Waheshimiwa Wadiwani waliridhia maelezo hayo na mafunzo yaliendela.
Kutotengwa kwa bajeti ya kugharamia waandishi wa habari wakati wa matukio ya utekelezaji wa shughuli za mradiKuomba kuidhinishiwa kufanya mabadiliko ya matumizi ya fedha za kifungu 1.7 baada ya kupitia upya bajeti na kubaini kuwepo zidifu ya fedha katika shughuli no 1.7 kutokana na hesabu kukosewa ambayo ni posho ya washiriki 74@10,000xsiku 3 =2,960,000/= badala ya usahihi wake wa 2,220,000/= hivyo kulikuwa na zidifu ya 740,000= ambayo tulitoa taarifa kwa msimamizi na kuturuhusu tutumie kuwalipa waandishi wa habari wawili kutoka Lindi (Magazeti na Radio)
Washiriki wa mafunzo kutoka AZAKi kudai posho za kujikimu na malazi ni ndogo ikilinganishwa na hali ya ugumu wa maisha ilivyo sasa.Kuwaelimisha na kuwahamasisha kwamba malipo yote yanafanyika kwa mujibu wa bajeti iliyopitishwa katika makubaliano kati ya FCS na ULIDINGO
Kukatika katika kwa nishati ya umeme wakati wa maandali na uendeshaji wa mafunzo hali iliyopekea baadhi ya maandalizi kutokamilika kwa wakati muafakaKutumia huduma za wafanya biashara ya kupiga chapa na kurudufu nyaraka wa kujitegemea ambao huwa na majenereta madogo ya kufua umeme ili kuhakikisha maandali yanafanyika na kukamilika kwa wakati hatimaye kufanikisha uendeshaji wa mafunzo
ChallengeHow it was overcome
MawasilianoBaadhi ya wajumbe ilikuwa vigumu kuwapata kutokana na mawasiliano waliyotuachia hivyo ilitulazimu kutumia vijiji jirani ili kuwafikishia ujumbe.
ChallengeHow it was overcome
Big changes of budget, as the planned budget was not enough to cover the costs of food and transportwe used all administration cost to compensate the amount effect
ChallengeHow it was overcome
Price rise (inflation) of some items such as refreshment and boat fare.Covered within the budget of other items
Some very important items needed for the exercise such as allowance for Supporting Staff and transport for chief guest, moderator were not budgeted for; This was overlook during budget preparation.
Covered within the budget of other items
ChallengeHow it was overcome
Baada ya mafunzo washiriki walipanga mpango kazi na mara moja walianza kutekeleza kwenye kata zao kuelimisha kwa njia ya mkutano tatizo likajitokeza kwamba kila mkutano uliofanyika walimtaka mwana LISAWE akajibu maswali ya kuhusu umiliki wa Ardhi kwa wanawake


Wanachama walijitahidi kuhudhuria mikutano hiyo na kujibia maswali yaliyohusu Ardhi
ChallengeHow it was overcome
Dhana na dhima ya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha na raslimali za umma (PETS) bado haijafahamika vyema na viongozi, watendaji wa Serikali za Mitaa na wananchi kiujumla.Kuendelea kujenga uwezo na ufahamu zaidi kwa viongozi, watendaji wa serikali za mitaa na wananchi kiujumla kuhusu dhana na dhima ya ufuatiliaji matumizi ya fedha na raslimali za umma (PETS)
Washiriki wa mafunzo ya kujenga maarifa na stadi za ufuatiliaji matumizi ya fedha na raslimali za umma (PETS) toka wilaya ya Liwale kudai malipo ya siku moja ya ziada kutokana na umbali toka Liwale hadi Lindi na hivyo kulazimika kulala Nachingwea wakati wa kurudi kutokana na hali ya miundombinu ya barabara na usafiri ilivyo.Washiriki toka wilaya ya Liwale walielimishwa na kuhamasishwa kuelewa kwamba bajeti ya mradi haiwezi kupanguliwa ghafla pasipo ruhusa ya mfadhili (FCS) kupitia kwa Afisa Ruzuku msimamizi.
Washiriki wa mafunzo ya PETS ambao ni Madiwani, wawakilishi wa AZAKi, Watendaji wa Kata na Waandishi wa Habari kuhitaji kwenda kufanya zoezi la ufuatiliaji baada ya kumalizika mafunzo kutokana na shauku na hamasa kubwa waliyonayo kujionea ubora na ufanisi wa utekelezaji wa miradi ya ujenzi au ukarabati wa barabara za mijini na vijijini licha ya muda muafaka wa kufanya hivyo kuwa bado kulingana na Mpango kazi wa utekelezaji mradi.. Washiriki wa mafunzo (Kamati za PETS) toka kila wilaya waliombwa kufanya subira kwa kuwa shughuli ya zoezi la ufuatiliaji inahusika katika robo ya pili ya mradi ambayo utekelezaji wake utafanyika baada ya kuandikwa na kuwasilishwa kwa ripoti za utekelezaji na fedha za mradi kwa mfadhili (FCS) na hatimaye kutolewa idhini ya kuendelea na utekelezaji shughuli za robo inafuatia licha ya fedha zake kuwepo akaunti benki.
Baadhi ya maeneo ya wilaya za Mkoa wa Lindi zina miundombinu ya barabara ambayo haiko katika hali nzuri na ya kuridhisha na hivyo kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kuwa na ugumu/usumbufu kwa namna moja ama nyingine.Kutumia usafiri unaowezekana ikiwamo kukodi gari kutoka Wilaya ya Nachingwea kwenda Ruangwa ili kwenda sambamba na muda wakati wa utekelezaji wa shughuli ya utambulisho na kuelezea malengo ya mradi kwa viongozi na watendaji wa LGAs za Mkoa wa Lindi.
ChallengeHow it was overcome
Viongozi na watendaji wa Halmashauri za wilaya/manispaa kuwa na fikra mgando kwamba wao ndio wanaojua kila kitu na kwamba ndio serikali yenyewe.Kuelimishana na kupeana habari na taarifa kuhusu wajibu na majukumu ya viongozi na watendaji wa Halmshauri katika kuandaa, kutekeleza na kusimamia mipango na bajeti za maendeleo.
AZAKi kutotekeleza wajibu wao wa kuhamasisha na kuelimisha jamii ipasavyo kutambua nafasi, wajibu na haki zao katika michakato ya sera na maendeleo.Kuhamasisha AZAKi kutimiza wajibu wao wa kuelimisha na kuhamasisha jamii katika masuala tofauti ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni.
AZAKi kukosa/kuwa na maarifa, mbinu na stadi visivyokidhi haja na mahitaji ya kufanya ushawishi na uchechemuzi kuhusu haki na wajibu wa wananchi kushiriki katika michakato ya sera na maendeleo.Kuelimisha na kuhamasisha AZAKi kujengeana uwezo na stadi za kufanya ushawishi na uchechemuzi wa kudai haki na wajibu wao na jamii katika michakato ya sera na maendeleo.
Kupanda kwa gharama za baadhi ya mahitaji na vifaa muhimu katika utekelezaji wa shughuli za mradi kiufanisi; mf. Vyakula, nauli kwa washiriki n.k.Kununua/kulipia vifaa na/au mahitaji ya utekelezaji wa mradi yanayoendana na bajeti iliyopo kwa kuzingatia ubora na hali halisi iliyopo.
Baadhi ya watendaji/viongozi wa AZAKi kutofahamu vyema malengo ya mradi na matokeo/mabadiliko yaliyokusudiwa na kutarajiwa.Kuelimishana na kuelekezana malengo ya mradi, matokeo/mabadiliko yaliyokusudiwa na kutarajiwa.
ChallengeHow it was overcome
Kuhamahama kwa viongozi wa serikali za vijiji wanaoujua mradi na ambao walishiriki kikamilifu katika mafunzo ya haki za wanawake na kuja wapya ambao inabidi tuanzenao mwanzo kuwaelekeza yale tunayoyafanya na pale tulipofikia Kuwapatia muhtsari na ripoti mbalimbali inayohusu mradi unaoendelea ili waufahamu vema na kuendelea kutoa ushirikiano
ChallengeHow it was overcome
Higher number of participant than the expected 75 target group.A consensus was reached that; the little resources available be shared among many,and hence the extra number of people were allowed to attend the training.
Documentation of the activities and case studies with the little budget available for the project.Contribution were thought from different stakeholders as well as organization staff.
Participation of old people of more than 80 years old.Reduction of lecture time and concentrate on discussion plus experience sharing among the participants.
Old aged people raised concerns on social and economic issues affecting their lives such as lack of income and the acute shortage of waterDirection was given to channel such concerns to the village authorities concern
Old aged people complained that are not involved in the village council meetingsDirection was given that the resolutions to be reached by the councils of old age people to be submitted to the village council meetings
ChallengeHow it was overcome
Mabadiliko na mfumuko wa bei za vitu Ilibidi tutumie michango ya wanachama ili kufidia pengo lililoonekana
ChallengeHow it was overcome
24 ward executive officers of Muheza district claimed to be paid allowancesUsed youth officer to talk to them, that we do not have budget for them, finally we contacted District director to solve the problem
Rain caused transport problem from far ward to the head of the districtusing boda boda which was expensive
Big changes of budget, as the planned budget was not enough to cover the costs of food and transportwe used all administration cost to compensate the amount effect
ChallengeHow it was overcome
Hakukuwa na changamota wakati huu wa ufuatiliaji
ChallengeHow it was overcome
Time. We had a lot to learn compare to planned time table per activity.We went beyond the activity time table so as to accomplish everything as planned.
Price fluctuation.We had to add some more funds from our organisation for buying computer and printer.
Electricity cut off.We used generator from one of our members.
In active participation of participants on the first day of the first activity.We encouraged each other to actively participating in the entire project activities.
Camera stucked on the first training (3 days training).Found another camera for the trainings followed.
ChallengeHow it was overcome
Kwanza kabisa kulikuwa na mfumuko mkubwa wa bei ambao ungetufanya tushindwe kufikia malengo

Tulitumia michango ya wanachama ili kukabiliana na mfumuko huu wa bei.
ChallengeHow it was overcome
kwa kuwa shughuli nzima inafanyika ngazi ya kata na kuhusisha wawakilishi toka taasisi mbalimbali, hatukuweza kuwafikia moja kwa moja wananchi wote walio chini kabisa kijijini.kwa kutumia wananchi waliopata semina wameweza kuwafundisha wenzao walio kijijni yale yote waliyoyapata katika semina.
kwa kuwa elimu ya mambo ya uchaguzi imo ndani ya katiba wananchi walitaka kuijua katiba na lengo la kutaka kushiriki kikamilifu katika mchakato wa katiba mpyakwa kushirikiana na mwezeshaji tuliweza kuongezea katika mada na kugusia kidogo suala la katiba. na baada ya hapo tutaangalia uwezekano wa kuwapelekea mafunzo ya mchakato wa katiba mpya.
washiriki kudai hawashirikishwi kikamilifu juu ya usimamaizi wa karibu wa rasilimali za taifa ikiwemo miradi inayowahusu katika maeneo yaomafunzo yaliyotolewa yamewapa mwamko mpya wa namna ambavyo wanatakiwa washirki katika kuibua miradi na kushiriki wakati wa utekelezaji.
ChallengeHow it was overcome
Changamoto ambayo bado tunapambana nayo ni kuhusu mifumo ya kiutawala vijijini, bado hawaamini kama mwanamke anaweza kuwaongoza mfano kwenye mkutano uliofanyika idadi ya wanaume viongozi waliohudhulia walikuwa wengi kuliko viongozi wanawake.Hii inaonyesha kuwa viongozi wanawake bado hawajapewa nafasi zaidi za kuongoza.Tulichokifanya katika mkutano huo ni kuendelea kufanya utetezi juu ya umuhimu wa mwanamke katika maendeleo, na wao walikiri kwamba wamewanyima wanawake nafasi nyingi za kiutawala kwenye maeneo yao na hivyo kuuhakikishia mkutano kubadili mifumo inayomkandamiza mwanamke
Changamoto nyingine ni kuhusu posho, kwakweli ukiwaita viongozi wa serikali katika mkutano au semina wanataka kupewa kiwango cha serikali ambayo ni 65,000/= kwa siku kwa kweli jambo hili lilileta hadithi nyingi.Tuliendelea kuwaelimisha tofauti zetu na serikali kwa nia njema na kuwaomba waangalie zaidi umuhimu wa mkutano kwa faida ya maendeleo ya vijiji/kata zao
Kuongezeka kwa wanawake wanaohitaji msaada wa kisheria Tumejaribu kufanya rufaa mbalimbali mfano kwenye ofisi za ustawi, mahakama ya mwanzo na wote waliozingatia na kufatilia rufaa hizo wamepata msaada.
ChallengeHow it was overcome
working with local leaders in this project, some of them turned to be enemy Seek assistant from District council, lobbying and telling them how the project will help to improve education and health services in their area
Some of interviewed people claimed for paymentWe explained to them, that they are part of the project and we implement it for their own benefit and the entire community
ChallengeHow it was overcome
Kwanza kabisa kulikuwa na mfumuko mkubwa wa bei ambao ungetufanya tushindwe kufikia malengoTulitumia michango ya wanachama ili kukabiliana na mfumuko huu wa bei.
ChallengeHow it was overcome
Kwa ujumla hukukuwa na changamoto
« Previous questionNext question »

« Back to report