Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

B. Actual Outcomes/changes

Outcome 1
Conservation and management of water sources in Gunyoda ward is enhanced by end of March,2012
-The bylaws are formulated by the villagers themselves and discussed in the general assemblies to protect the water sources in four villages of Gunyoda ward.
-The committees are aware of their roles and responsibilities regarding water sources management
-National water policy is known to all the committee members in Gunyoda ward
-Various techniques of water sources conservation are well known to the committees in Gunyoda ward

Outcome 2
Coordination of major water stakeholders in Mbulu district are strengthened by end of March,2012
-The platform for discussion is established in Mbulu district.
-There is strong relationship among the NGO's dealing with water and environmental in Mbulu district.
-The district council has provided the technicians to do the training and in this regard opening an opportunity for collaboration with the NGO's in Mbulu district.
-Quarterly plans are set to continue with the coordination meeting of the water stakeholders in Mbulu district.
Wawakilishi 70 wa AZAKI wameongezewa ufahamu juu ya umuhimu na ushiriki wao katika mchakato ya uandaaji wa mipango na Bajeti za maendeleo tofauti katika Mamlaka za Serikali za Mitaa.

Madiwani 26 wamepatiwa mafunzo na kuongezewa uelewa juu ya haki na wajibu wao wa kusimamia uibuaji, upangaji, utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini shiriki wananchi katika michakato ya mipango na bajeti za maendeleo za Serikali za Mitaa

Kuongezeka kwa ari ya uwajibikaji kwa AZAKi katika kuhamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika michakato ya uandaaji, utekelezaji, ufufuatiliaji na kutathmini ya ubora na kiwango cha utekelezaji wa miradi husika katika maeneo yao.

Kuboreka kwa mahusiano na ushirikiano wa kimaendeleo baina ya AZAKI na Viongozi na Watendaji wa Halmashauri ngazi ya; Mitaa, Vitongoji, Vijiji na Kata katika kubaini mafanikio yaliyopatikana na kuyadumisha, changamoto zilizopo na kushauriana namna ya kukabiliana nazo kabla hazijaleta athari na/au kupunguza taathira zake.

Kuibuliwa kwa Mipango Kazi ya AZAKi na Madiwani ambayo inabainisha mambo yatakayofanyika kwa kila kundi baada ya kumalizika kwa mafunzo. (Angalia viambatanisho vya taarifa hii). Shughuli walizobainisha ni pamoja na:-

Kutoa mrejesho wa mafunzo kwa viongozi na wajumbe wa Asasi.

Kuksanya taarifa mbalimbali juu ya utawala bora katika mamlaka za
serikali za mitaa.

Kuchambua taarifa za utawala bora zilizokusanywa katika mamlaka za serikali za mitaa.
kuhudhuria katika mikutano na vikao mbalimbali yaserikali za mitaa ngazi ya mtaa, vitongoji, vijiji, kamati ya maendeleo ya kata(WDCS), Baraza la madiwani na kamati ya ushauri yaa Wilaya (DCCS).

Kushiriki katika uandaaji wa mipango na bajeti ya miradi ya maendeleo katika serikali za mitaa.

Kuandaa na kutuma maandiko miradi juu ya utawala bora na uwajibvikaji katika ngazi za jamii kwa wafadhili mbalimbali ikiwamo (FCS).

Kimsingi, uelewa huo wa AZAKI juu ya umuhimu wa kushiriki katika michakato ya uandaaji wa mipango na bajeti za maendeleo katika Serikali za Mitaa umetokana na utekelezaji wa shughuli za mradi huu uliofadhiliwa na The foundation for Vicil Society.

Pia kumefunguliwa ukurasa mpya wa ushirikiano na mahusiano kati ya AZAKI na Madiwani katika maeneo yao kuhusu kushiriki na kushirikishana katika michakato ya maendeleo tofauti na hali iliyokuwepo awali ambayo baadhi ya Madiwani wamekiri uwepo wa Asasi za kiraia kwenye maeneo yao isipokuwa hawakutambua umuhimu na wajibu wa Asasi hizo katika kuchangia kuchochea na kuleta ufanisi wa kimaendeleo. Madiwani wameahidi kutoa ushirikiano kwa Asasi za kiraia kwa kuwashirikisha kwenye vikao vya WDCs na maeneo mengine muhimu ya kimaendeleo.

Asilimia 100 ya wajumbe waliopewa mafunzo wameweza kutengeneza dodoso za kuwawezesha kufanya ufuatiliaji wa PETS.

Wajumbe waliopewa mafunzo walikuwa hawajui mbinu za kumuingilia mtu na kuongea naye lakini walipopata mafunzo haya walielewa vizuri na wakaenda kufanyia kazi.

Tuliweza kufanya Igizo la jinsi ya kufanya mahojiano na wajumbe walifanya vizuri kabisa.
Having youth parliament leadership and 10 representatives from 4 district is big achievement. Recognition of youth parliament in the respective districts, where youth are presenting in decision making process
Immedietly interventions on environmental conservation taken by some of commnity members.
- Washiriki 40 wana uelewa juu ya upatikanaji wa Ardhi.

- Viongozi 50 wa Serikali za mitaa Manispaa na vijiji wana uelewa kuhusu wajibu na majukumu yao katika kutoa maamuzi ya haki kwa masuala ya Ardhi.

- Baadhi ya wajumbe waliopatwa na mikasa ya migogoro ya ardhi walianza ufuatiliaji.

- Wawili walifika LISAWE na kesi zao zilipelekwa LIWOPAC kwenye msaada wa sheria.

- Mmoja hati yake ilikuwa NMB ambayo iliwekwa poni na merehemu mumewe na hati ameipata.

1. Kuongezeka kwa uelewa na ufahamu wa baadhi ya Madiwani, Wakurugenzi watendaji, watendaji wa kata toka Halmashauri 6 za wilaya/manispaa kuhusu dhana na dhima ya ufuatiliaji (PETS) na umuhimu wake kwa utekelezaji fanisi na kuongezeka kwa tija katika kuchochea maendeleo ya wananchi.

2. Kuimarika na kuboreka kwa ushirikiano na mahusiano baina ya viongozi na watendaji wa serikali za mitaa na asasi za kiraia katika michakato ya maendeleo.

3. Kuimarika kwa ushirikiano baina ya asasi za kiraia na waandishi wa habari katika kuhabarisha jamii kuhusu mradi na kushiriki katika kamati za PETS za kila wilaya.

4. Kuimarika na kuboreka kwa ushirikiano na mahusiano ya kiubia katika michakato ya maendeleo baina ya Serikali na Asasi za Kiraia.

5. Kuwepo kwa unganiko la kikazi kati ya Viongozi na Watendaji wa Serikali, wawakilisghi wa AZAKi na Waandishi wa Vyombo vya Habari tofauti katika kufuatilia matumizi ya fedha na raslimali za umma (PETS) za sekta ya barabara katika kila wilaya/halmashauri husika.
1. Kuongezeka kwa uwezo na uelewa wa AZAKi juu ya dhana ya SAM.

2. Kuongezeka na kuboreka kwa Ushiriki wa AZAKi na wananchi katika michakato ya Sera na maendeleo.

3. Kuimarika na kuboreka kwa Uwezo wa wananchi kufuatilia uwajibikaji wa kijamii kwa viongozi na watendaji wa Halmshauri za wilaya/manispaa husika.

4. Kuboreka kwa Ushirikiano na mahusiano baina na miongoni mwa wawakilishi wa AZAKi

5. Kuimarika na kuboreka kwa Mahusiano na ushirikiano baina ya viongozi/watendaji wa Halmashauri za wilaya/manispaa za Mkoa wa Lindi na Wawakilishi wa AZAKi katika michakato ya maendeleo.

Vikundi vya maendeleo ya wanawake vimeweza kuanzishwa mfano kata ya Kisondela wanawake wameanzisha vikundi vya maendeleo (vicoba) kwa ajili ya kukabiliana na hali ngumu ya uchumi na kusaidiana wakati wa matatizo.
1. Old age people and community at large at Themi ya Simba village are aware of
existing old age policy of 2003 and they are able to demand their right as
stipulated in the policy.
Kumekuwa na mabadiliko chanya kwa maana sasa viongozi na wanachama wameelewa nini wanatakiwa kufanya ili kuiendeleza Asasi.
Having youth parliament leadership and 10 representatives from 4 district is big achievement. Recognition of youth parliament in the respective districts, where youth are presenting in decision making process
Focus Tanzania is well governed based on clear plans, policies and procedures by the end of September 2011
wananchi waliopata mafunzo wameonyesha uelewa na kufanikiwa kupeleka yale waliyo jifunza kwa wenzao waliopo kijijni.
Viongozi wa vijiji/kata wamekuwa mstari wa mbele katika kushughulikia masuala ya wanawake hasa baada ya kufanya mkutano na kutambua kwa dhati haki za wanawake kuliko hapo mwanzo ambapo nao walishiriki katika kumkandamiza mwanamke kwa kutosikiliza malalamiko yao na hivyo kuwafanya wanwake kukata tamaa na kubaki na shida zao huku wakiteseka.
Improve public/private sector services providers accountability to the public services delivery in Muheza and Korogwe districts
Matokeo haya yataonekana baada ya warsha kufanyika na muda kidogo kupita
Tathmini ilifanyika vizuri na kugundua kwamba watu wengi wamehamasika hasa kutokana na viongozi kuwa na mwamko katika swala zima la uhifadhi wa mazingira ambapo wanawahimiza watu katika sehemu zao kupanda miti na kuzuia ukataji miti hovyo na uchomaji moto.
« Previous questionNext question »

« Back to report