Log in
Tanzania Educational Motivation Alliance-TEMOA

Tanzania Educational Motivation Alliance-TEMOA

Kyela, Tanzania

Parts of this page are in Swahili. Edit translations
  1. Je, Pesa ya elimu bure imefanya kazi iliyokusudiwa? 
  2. Je, ni changamoto zipi zinaikumba sekta ya elimu juu ya utekelezaji wa Mpango wa Elimu Bure?
  3. Je, mafanikio gani sekta ya elimu inaweza kujivunia kutokana na mpango wa Elimu Bure?
  4. Taja mambo ambayo yamekwama au kushindwa kutekelezwa katika sekta ya elimu kwa sababu ya kuwepo kwa mpango wa Elimu Bure.
May 31, 2017
« Previous Next »

Add a comment

Your name:
Your location:
Your email:
(optional)
Your email address will not be published.