Injira
Tumaini Women Group

Tumaini Women Group

Mwanza, Tanzania

Uru rupapuro ruragaragazwa mu rurimi rw'umwimerere Igiswayire. Edit translations

Tumaini women Group imepata ruzuku toka Foundation for civil society na mradi umeonyesha mafanikio makubwa kaa tayari kuona yaliyotendeka katika mradi huo wa kuwajengea uwezo akina mama wajane kujua haki zao za kumiliki mali.