Log in

/DAKEDEO: English: WI00074C051EC67000067649:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

kuona kuwa jamii ya kitanzania iaondokana na umasikini na  inajiletea maendeleo endelevu kwa kufanya kazi kwa malengo na ufanisi.

note that the Tanzanian society iaondokana inajiletea poverty and sustainable development by working to targets and performance.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
October 18, 2011
note that the Tanzanian society iaondokana inajiletea poverty and sustainable development by working to targets and performance.