Log in

/iep: English: WI00000E0FE0047000068489:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English
Ngo ya ulinzi wamazingira na vyanzo vyamaji inawajulisha Kuwa msimu wakupanda miti umekaribia kwakanda yakusini nyanda zajuu Iringa namikoa jirani tunaomba tushirikiane kupanda miti .
Ngo environmental protection and water: sources inawajulisha Be wakupanda season is near trees kwakanda yakusini zajuu plains surrounding Iringa namikoa we ask cooperate to plant trees.

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
October 19, 2011
Ngo environmental protection and water: sources inawajulisha Be wakupanda season is near trees kwakanda yakusini zajuu plains surrounding Iringa namikoa we ask cooperate to plant trees.