Log in

/zayonet: English

BaseEnglish
Kuwawezesha vijana na jumuiya zao kuweza kufanya majukumu yake kwa uwelewa wa hali ya juu. – Kuwajengea uwezo vijana kuweza kushiriki katika shughuli za kitaifa na kimataifa .Empowering young people and their communities to make its responsibilities overtaken by darkness advanced. – Empowering young people to participate in national and international activities.Edit