Log in

/cvtdom: English: WI0005976C32AFC000086951:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English
 1.     MALENGO YA CHAVITA

 

Kama wanajamii, viziwi wanayo haki ya kuchangamana na watu wengine na kushirikishwa  kikamilifu katika shughuli za jamii. Hii ni haki ya msingi ya binadamu. CHAVITA itahakikisha  hili kwa:

 

 • Kuhamasisha matawi ya CHAVITA na jamii ya Viziwi popote walipo hapaTanzania, jamii ya watanzania, taasisi na serikali kuhusu haki za Viziwi.
 • Kupigania usawa katika fursa za elimu, huduma za jamii na nyanja zote za maisha ya binadamu.
 • Kupigania kutambulika kisheria kwa Lugha ya Alama yaTanzania.
 • Kujenga mwamko na kukuza matumizi ya Lugha ya Alama kwa matawi ya CHAVITA, jamii ya Viziwi nchini, na kwa jamii ya watanzania kwa ujumla.
 • Kuhakikisha shughuli za maendeleo ya jamii na ki-uchumi kwa matawi ya CHAVITA na jamii ya Viziwi nchini zinaboreshwa.
 • Kuhakikisha matawi ya CHAVITA na jamii ya Viziwi nchini wanapata uwakilishi katika ngazi zote za uongozi.
 • Kufanya na kuendeleza utafiti kuhusu masuala yanayowahusu Viziwi
 • Kupambana na Virusi vya Ukimwi (VVU) na UKIMWI pamoja na majanga mengine yanayowakabili Viziwi.
 1.      OBJECTIVES OF CHAVITA

 

As members of the community, the deaf have the right to interact with others and actively involved in community activities. This is a fundamental right of human beings. CHAVITA will ensure this by:

 • Encourage branches of the Deaf community CHAVITA and not anywhere in Tanzania, the Tanzanian society, institutions and governments about the rights of the Deaf.
 • Fighting for equality in educational opportunities, social services and all aspects of human life.
 • Fighting for legal recognition for verbal communication yaTanzania.
 • Creating awareness and promoting the use of verbal communication to branches CHAVITA, the Deaf community in the country, and to the community of Tanzanians in general.
 • Ensure community development activities and ki-CHAVITA branches of economy and society of the Deaf in zinaboreshwa.
 • Ensure CHAVITA branches of the Deaf community in the country they have representation at all levels of leadership.
 • Conducting and promoting research on issues that affect them Deaf
 • Anti-virus (HIV) and AIDS and other disasters facing the Deaf.

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
February 12, 2012
OBJECTIVES OF CHAVITA – As members of the community, the deaf have the right to interact with others and actively involved in community activities. This is a fundamental right of human beings. CHAVITA will ensure this by: – Encourage branches of the Deaf community...