Log in

/dhulusportsclub/post/13: English

BaseEnglish
viongozi nimewapata na mmenirahisishia kazi.Tatuma kwa m-pesa kesho asubuhi. – Kazi njema viongozi.(Not translated)Edit
thanks mr maleba...tupo pamoja kaka...(Not translated)Edit
mi nimeshalipia tayari nadhani picha mlioelekeza nita email kesho kwa ajili ya kitambulisho kazi nzuri! viongozi(Not translated)Edit
Uongozi wa Dhulu Sports Club Unawakumbusha wale wote waliopatiwa barua za uwanachama wajitahidi kufanikisha uwanachama wao kwani siku za kulipia zinakaribia.... – Hivyo kutokana na wadau kuwa na shughuli nyingi za kiofisi,kishule na majukumu mengine ya kimaisha kuwabana hadi kushindwa kufika ofisini kwetu kwa sasa, Mchango wako unaweza utuma kwa njia ya M-PESA /TIGO-PESA kwenye namba za ofisi ambazo ni 0767260480 na 0658160480 nasi...Leadership Sports Club discovered process may increase all those who receive letters of membership striving to attain their membership since the days of paying close .... – Thus from the stakeholders have a busy office, school and other responsibilities of life shackling to fail to reach our office by now, Your contribution you can send through the M-PESA / Tigo-PESA in the number of offices that are 0767260480 and 0658160480 us We received ......
(This translation refers to an older version of the source text.)
Edit