Log in

/secra: English: WIOOh7FrH6KpZNscEK9eXzRN:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

SECRA ni Asasi isiyo ya Kiserikali inayojishughulisha na utoaji wa elimu juu ya uharibifu wa mazingira katika maeneo ya hifadhi na mapori ya akiba, ikiwemo kupanda miti na kutunza mazingira ili kuvutia watalii.

Pia kutoa elimu juu ya madhara yatokanayo na wanyama pori ikiwa ni uharibifu wa mashamba, ulemavu wa kudumu na vifo kwa wanavijiji wanaozunguka maeneo ya hifadhi na mapori ya akiba.

(Not translated)

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register