Fungua
Badilika Foundation

Badilika Foundation

Musoma, Tanzania

Email:bdkfdn@yahoo.com
Namba ya simu:+255282620847
Anwani ya barabara:Karume Stadium Pavilion,
Majita Road,
Musoma, Tanzania.
Anwani ya barua:P.O. Box 749, Musoma,
Mara, Tanzania.
Jina la mwasilianajiMr. Dismas Patrick
Jina la kazi la mwasilianaji:Executive Director