Fungua
AHANO WOMEN GROUP

AHANO WOMEN GROUP

Mtwara Mjini na Vijijini, Tanzania

Kuijengea uwezo walengwa ambao ni wanawake, vijana na makundi yaliyo pembezoni katika nyanja za kijamii na kiuchumi kwa njia ya mafunzo na uwezeshaji.

Mabadiliko Mapya
AHANO WOMEN GROUP imeongeza Habari 2.
ahano inasomesha watoto wa mazingira hatarishi
18 Mei, 2011
AHANO WOMEN GROUP imejiunga na Envaya.
18 Mei, 2011
Sekta
Sehemu
Mtwara Mjini na Vijijini, Mtwara, Tanzania
Tazama mashirika ambayo yapo karibu