Log in

Translations: Kiswahili (sw): Translators: Advancement for Small and Microenterprises Development in Tanzania (ASMET) (asmet)

Name Advancement for Small and Microenterprises Development in Tanzania (ASMET) (asmet)
Last update March 3, 2014
Translations 3
Votes 3

Latest translations

Internal IDBaseKiswahiliTranslatorTime Created
WI6Gtp0Kdsdia5YkWC6MS09I:content“Our existence is to provide support in wealth creation to the poor people through asset accumulation, in so doing we will eradicate poverty in our society” We bring together innovations, new and effective ways of community participation, create public awareness, influence policy changes and initiate private markets to promote asset-building strategies, primarily to low income and marginalized..."Kuwepo kwetu ni kutoa msaada katika kujenga utajiri kwa watu maskini kwa njia ya kuwa na mali, kwa kufanya hivyo tutaweza kutokomeza umaskini katika jamii yetu" Kwa pamoja tunaleta pamoja ubunifu, njia mpya za ufanisi kwa kushirikisha jamii, kuhamasisha umma, kuleta mabadiliko ya sera na ushawishi, kukuza masoko binafsi na kuwa na mikakati ya kuongeza mali, hasa kwa kipato cha chini na jamii yaliyotengwa.asmetMarch 3, 2014
WI6Gtp0Kdsdia5YkWC6MS09I:content“Our existence is to provide support in wealth creation to the poor people through asset accumulation, in so doing we will eradicate poverty in our society” We bring together innovations, new and effective ways of community participation, create public awareness, influence policy changes and initiate private markets to promote asset-building strategies, primarily to low income and marginalized..."Kuwepo kwetu ni kutoa msaada katika kujenga utajiri kwa watu maskini kwa njia ya kuwa na mali, kwa kufanya hivyo tutaweza kutokomeza umaskini katika jamii yetu" Kwa pamoja tunaleta pamoja ubunifu, njia mpya za ufanisi kwa kushirikisha jamii, kuhamasisha umma, kuleta mabadiliko ya sera na ushawishi na kukuza masoko binafsi na kuwa na mikakati ya kuongeza mali, hasa kwa kipato cha chini na jamii iliyotengwa.asmetMarch 3, 2014
WI6Gtp0Kdsdia5YkWC6MS09I:content“Our existence is to provide support in wealth creation to the poor people through asset accumulation, in so doing we will eradicate poverty in our society” We bring together innovations, new and effective ways of community participation, create public awareness, influence policy changes and initiate private markets to promote asset-building strategies, primarily to low income and marginalized...“Our existence is to provide support in wealth creation to the poor people through asset accumulation, in so doing we will eradicate poverty in our society” We bring together innovations, new and effective ways of community participation, create public awareness, influence policy changes and initiate private markets to promote asset-building strategies, primarily to low income and marginalized...asmetMarch 3, 2014