Log in

Translations: Kiswahili (sw): Translators: Radhina Kipozi (radhina)

Name Radhina Kipozi (radhina)
Last update March 15, 2012
Translations 119
Votes 119

Latest translations

Internal IDBaseKiswahiliTranslatorTime Created
WI00095AE5E411A000028269:contentWhen you are logged in to Envaya, you can customize the appearance of the pages on your organization's site, such by uploading a logo or header image to display at the top of each page, and choosing a theme (background images and colors) for your website. – (image) – From the Edit Site page (image) , go to the Links section and...Wakati umeingia kwenye akaunti yako ya Envaya, unaweza kubadlisiha muonekano wa kurasa wa tovuti ya shirika lako, kama vile nembo au kichwa itakayoonekana juu ya kila ukurasa, na kuchagua mandhari (picha au rangi) kwa ajili yako tovuti. – (image) – Kutoka ukurasa wa kuhariri tovuti (image) , Nenda – kwenye sehemu...radhinaMarch 15, 2012
sms:post_notification{username} published news.
Txt "{cmd}" or open {url}
{username} amechapisha habari.
Tuma "{cmd}" au fungua {url}
radhinaSeptember 29, 2011
sms:comment_notification{name} added a comment on "{news_cmd}".
Txt "{comment_cmd}" or open {news_url}
{name} imeongeza habari"{news_cmd}".
Tuma "{comment_cmd}" au fungua {news_url}
radhinaSeptember 29, 2011
sms:news_not_foundNews update "%s" not found.Habari mpya"%s" haijapatikanaradhinaSeptember 29, 2011
sms:no_subscribe_hereCan't subscribe to anything here.
Txt "S [user]" to subscribe to a user.
Huwezi kujisajili popote hapa. Tuma "Su[user]" kujisajili kwa mtumiajiradhinaSeptember 29, 2011
sms:subscribedSubscribed to "%s".Jisajili kwa "%s".radhinaSeptember 29, 2011
sms:subscriptions_stoppedAll subscriptions stopped.Usajili wote umesimamishwaradhinaSeptember 29, 2011
sms:subscription_stoppedSubscription to "%s" stopped.Usajili wa "%s" umesimamishwaradhinaSeptember 29, 2011
sms:restart_subscription_idTxt "SR %s" to restart.Tuma "SR %s" ili kuanza uporadhinaSeptember 29, 2011
sms:invalid_subscriptionInvalid subscription id.namba ya usajili haitambulikiradhinaSeptember 29, 2011
sms:show_subscriptionsTxt "SS" to show all subscriptions.Tuma"SS" ili kuonyesha taarifa zako za usajiliradhinaSeptember 29, 2011
sms:stop_subscription_idTxt "STOP %s" to unsubscribe.Tuma "STOP %s" kuondoa usajiliradhinaSeptember 29, 2011
sms:subscription_startedSubscription to "%s" started.Usajili kwenye "%s" umeanza.radhinaSeptember 29, 2011
sms:stop_subscriptionTxt "STOP [num]" to cancel a subscriptionTuma "STOP [id]" kusimamisha usajili wowoteradhinaSeptember 29, 2011
sms:no_subscriptionsYou do not have any active subscriptions.Hujajisajili kokote sasa hiviradhinaSeptember 29, 2011