Log in

Translations: Kinyarwanda (rw): Translators: Rwanda (ruanne)

Name Rwanda (ruanne)
Last update August 25, 2011
Translations 48
Votes 50

Latest translations

Internal IDBaseKinyarwandaTranslatorTime Created
network:partnershipsPartner OrganizationsIbigo by'abafatanya bikorwaruanneAugust 25, 2011
network:titleNetworkIhuriroruanneAugust 25, 2011
login:resetreq:subjectRequest for new passwordSaba inyuguti/imibare by'ibanga bishyaruanneAugust 25, 2011
message:feedback_sentMessage sent. Thanks for your feedback!Ubutumwa bwoherejwe. Murakoze gutanga igitekerezo cyanyu!ruanneAugust 23, 2011
message:email_emptyPlease enter your email address so that we can reply to your message.Usabwe kudusigira aderesi ya email yawe kugirango dusubize ubutumwa bwawe.ruanneAugust 23, 2011
message:emailYour email:Email yawe:ruanneAugust 23, 2011
message:subject_missingThe subject of your message was blank.Nta cyanditse mu ngingo y'ubutumwa bwawe.ruanneAugust 23, 2011
message:not_sentError sending message.Ikosa mu kohereza ubutumwa.ruanneAugust 23, 2011
message:heldYour message is awaiting approval from Envaya's administrators, and will be sent soon.Ubutumwa bwawe buteregeje guhabwa uburenganzira na Envaya buraza kuhorezwa mukanya.ruanneAugust 23, 2011
message:sentMessage sent.Ubutumwa bwoherejwe.ruanneAugust 23, 2011
message:sendSend MessageOhereza ubutumwaruanneAugust 23, 2011
message:messageYour Message:Ubutumwa bwawe:ruanneAugust 23, 2011
message:fromFrom:Kuva:ruanneAugust 23, 2011
message:titleCompose MessageAndika ubutumwaruanneAugust 23, 2011
login:resetreq:somebody_requestedSomebody has requested a new password for your account.Hari umuntu wasabye imibare/inyuguti by'ibanga bishya bya konte yaweruanneAugust 23, 2011