Log in

/isw: English: WIIWZgyTJIVtFP2YOyC9DmGt:content

« Previous   ·   Next »
Base ((unknown language)) English

ISANGE IWACU

IRIBURIRO: DUKORA IBIHANGANO MU BIRERE

Urakaza neza muri ISANGE IWACU ,Abenshi mu Bantu bazi neza ko igihingwa cy’itwa insina cyera igitoki bakakirya cyangwa bakengamo urwagwa bikarangira,ari ko twe ISANGE IWACU si uko tubibona kubera ko icyo gihingwa ni ingandura rugo kuko tukivana mo ibihangano byinshi bitandukanye kandi bibereye amaso, mugihe benshi bazi neza ko ibyo badakuye mu mahanga nta gaciro biba bifite .

Nimuri urwo rwego rero twifuzaga ko n’abandi batwigiraho kugaruka kuby’iwacu kuko nta gisebo kirimo, intego yacu ni ukugufasha kwihangira umurimo uhereye kuby’iwacu,wongera ubumenyi ushobora gukoresha kwiremera ejo hawe hazaza

(Not translated)

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register