Log in

/ASILIA: English: WI00068DE4C20E3000002847:content

« Previous   ·   Next »
Base ((unknown language)) English

KUSUDI:

FIE inakusudia kuioanisha elimu bora asilia na elimu bora ya sasa ili kuiwezesha jamii kuishi maisha bora yenye kuthamini heshima utu na haki kwa kufanya utafiti mafunzo na majadiliano na kuweka kumbukumbu na takwimu.

DIRA:

Ni muono wa FIE kuona jamii imeweza kutumia elimu bora asilia na elimu ya sasa  kwa ajili ya maendeleo yao.

 

 

PURPOSE:

FIE intends to harmonize it better education and indigenous education now in order to enable society to live a better life with an appreciation of human dignity and the right to conduct research studies and discussions and keep records and statistics.

VISION:

It muono the FIE community to see better managed using indigenous knowledge and modern education for their development.

 


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
April 23, 2011
PURPOSE: – FIE intends to harmonize it better education and indigenous education now in order to enable society to live a better life with an appreciation of human dignity and the right to conduct research studies and discussions and keep records and statistics. – VISION: ...