Fungua

/asmet: Kiswahili: WI6Gtp0Kdsdia5YkWC6MS09I:content

« Iliyotangulia   ·   Ifuatayo »
Asili (Kiingereza) Kiswahili

“Our existence is to provide support in wealth creation to the poor people through asset accumulation, in so doing we will eradicate poverty in our society” We bring together innovations, new and effective ways of community participation, create public awareness, influence policy changes and initiate private markets to promote asset-building strategies, primarily to low income and marginalized communities.

"Kuwepo kwetu ni kutoa msaada katika kujenga utajiri kwa watu maskini kwa njia ya kuwa na mali, kwa kufanya hivyo tutaweza kutokomeza umaskini katika jamii yetu" Kwa pamoja tunaleta pamoja ubunifu, njia mpya za ufanisi kwa kushirikisha jamii, kuhamasisha umma, kuleta mabadiliko ya sera na ushawishi, kukuza masoko binafsi na kuwa na mikakati ya kuongeza mali, hasa kwa kipato cha chini na jamii yaliyotengwa.


Ili kuhariri tafsiri, lazima ufungue. Fungua · Jiandikishe

Historia ya tafsiri

asmet
3 Machi, 2014
asmet
3 Machi, 2014
"Kuwepo kwetu ni kutoa msaada katika kujenga utajiri kwa watu maskini kwa njia ya kuwa na mali, kwa kufanya hivyo tutaweza kutokomeza umaskini katika jamii yetu" Kwa pamoja tunaleta pamoja ubunifu, njia mpya za ufanisi kwa kushirikisha jamii, kuhamasisha umma, kuleta mabadiliko ya sera na ushawishi, kukuza masoko binafsi na kuwa na mikakati ya kuongeza mali, hasa kwa kipato cha chini na jamii yaliyotengwa.
asmet
3 Machi, 2014
"Kuwepo kwetu ni kutoa msaada katika kujenga utajiri kwa watu maskini kwa njia ya kuwa na mali, kwa kufanya hivyo tutaweza kutokomeza umaskini katika jamii yetu" Kwa pamoja tunaleta pamoja ubunifu, njia mpya za ufanisi kwa kushirikisha jamii, kuhamasisha umma, kuleta mabadiliko ya sera na ushawishi na kukuza masoko binafsi na kuwa na mikakati ya kuongeza mali, hasa kwa kipato cha chini na jamii iliyotengwa.
asmet
3 Machi, 2014
“Our existence is to provide support in wealth creation to the poor people through asset accumulation, in so doing we will eradicate poverty in our society” We bring together innovations, new and effective ways of community participation, create public awareness, influence policy changes and initiate private markets to promote asset-building strategies, primarily to low income and marginalized...
Google Translate
29 Aprili, 2013
"Kuwepo yetu ni kutoa msaada katika kujenga utajiri kwa watu maskini kwa njia ya mkusanyiko wa mali, kwa kufanya hivyo tutakuwa kutokomeza umaskini katika jamii yetu" W e kuleta pamoja ubunifu, njia mpya na ufanisi wa ushiriki wa jamii, kujenga mwamko wa umma, mabadiliko ya sera na ushawishi na kuanzisha masoko binafsi kukuza mikakati mali-jengo, hasa kwa kipato cha chini na jamii yaliyotengwa.