Log in
juhudi arts focus centre

juhudi arts focus centre

msongozi,doma,mvomero, Tanzania

kuhakikisha jamii inakuwa na mwamko wa kutosha juu ya utawala bora,sera na sheria,uwajibikaji na utetezi wa watu waliotengwa katika jamii.
Latest Updates
juhudi arts focus centre joined Envaya.
June 2, 2010
Sectors
Location
msongozi,doma,mvomero, Morogoro, Tanzania
See nearby organizations