Log in
UMOJA WA KIUCHUMI WATU WAISHIO NA VVU / UKIMWI MAKANGARAWE

UMOJA WA KIUCHUMI WATU WAISHIO NA VVU / UKIMWI MAKANGARAWE

TEMEKE, Tanzania

KUWA NA JAMII INAYOCHUKUA HATUA KUKABILIANA NA MATATIZO YANAYOIKABILI

Latest Updates
UMOJA WA KIUCHUMI WATU WAISHIO NA VVU / UKIMWI MAKANGARAWE joined Envaya.
April 8, 2011
Sectors
Location
TEMEKE, Dar es Salaam, Tanzania
See nearby organizations