Injira

/zayonet: Kinyarwanda: WI000977F41DEF8000056030:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Igiswayire) Kinyarwanda

Kuwawezesha vijana na jumuiya zao kuweza kufanya majukumu yake kwa uwelewa wa hali ya juu.

Kuwajengea uwezo vijana kuweza kushiriki katika shughuli za kitaifa na kimataifa .

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe