Log in

/dhulusportsclub/history: English: WI5I8MR9OHnF76wpmFZz5zGR:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

HISTORIA YA DHULU SPORTS CLUB:

       Dhulu Sports Club ni club inayojishughulisha na kutafuta, kuendeleza vipaji pamoja na kutoa semina za afya na dawa za kulevya kwa vijana wa Tanzania.

Michezo tunayojiusisha nayo ni mpira wa miguu,kikapu,pete,wavu, riadha pamoja na muziki.

       Dhulu Sports Club imetokana na timu ya mpira wa miguu iliyojulikana kama GOLA FC ambayo ilikuwa ikishiriki katika mashindano mbali mbali ya ngazi za chini katika jiji la Mwanza. Dhulu ni neno la kibantu lenye maana ya mabadiliko. Hivyo miongoni mwa wachezaji katika GOLA FC ndiyo waliohusika katika kuanzisha Dhulu Youth Club. Kutokana na club kuwa na vijana wengi wa kujituma na wenye kutaka mabadiliko jina la Dhulu Youth Club lilipendekezwa kuienzi GOLA FC.

    Mwaka 2009 baadhi ya waliokuwa wachezaji wa GOLA FC waliokuwa wameenda mikoani (Nje ya mwanza) kimasomo na kishughuli walipata kukutana na wenzao wakati wa rikizo mkoani Mwanza akiwemo mwenyekiti wao wa sasa Bw. Habibu Hassan na wakafanya majadiliano yakubadilisha jina la Dhulu Youth Club kuwa Dhulu Sports Club.Wazo hili lilikuja kutokana na kwamba waanzilishi hawa walikuwa wakipenda michezo tofauti tofauti hivyo ilibidi michezo kama mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa kikapu, mpira wa wavu, riadha na muziki viwemo katika club hii. Kwa wakati huo Club ilikuwa na wanachama wasiozidi 40.

Hivyo mwanzoni mwa mwaka 2010 utaratibu wa kuisajiri club ulifanyika na mwezi wa    kumi na moja mwaka 2010 Dhulu Sports Club ilisajiriwa chini ya “National sports council of Tanzania act,1967” na kupewa cheti cha usajiri chenye usajiri namba nsc964 na kutambulika kitaifa kuwa ni miongoni wa clubs za michezo Tanzania.

Kwasasa Club ina ofisi zake katika Mkoa wa Mwanza Wilaya ya Nyamagana mtaa wa Uhuru ikiwa na wanachama zaidi ya 150.

   Karibuni Dhulu Sports Club tuwasaidie vijana na tuisaidie Tanzania katika Michezo na Mapambano ya dawa za Kulevya na Ukimwi

AHSANTENI

PAMOJA TUNAWEZA

 

HISTORY OF SPORTS CLUB discovered:

Discovered Sports Club is a club engaged in finding, developing talent and providing health seminars and drugs to young people in Tanzania.

Games we yojiusisha it is football, basketball, ring, net, athletics and music.

Discovered drawn Sports Club football team called FC Ngola which was engaged in a contest various lower levels in the city of Mwanza. Discovered a Bantu word which means to change. So among the players in Ngola FC is involved in establishing discovered Youth Club. From the club have many young people who are committed and want to change the name of honor was recommended discovered Ngola Youth Club FC.

In 2009 some of which were Ngola FC players who were going to the provinces (out first) academic and activity were found to meet fellow at Mwanza rikizo including their current chairman mr. Habibu Hassan and do talk yakubadilisha name discovered Youth Club have discovered Sports Club. This idea came from that pioneer these were like sports different so I had games like football, volleyball, earrings, basketball, volleyball, athletics and music be included in this club. Club at that time was no more than 40 members.

So at the beginning of 2010 the process of kuisajiri club was held in the month of the eleventh year 2010 discovered Sports Club ilisajiriwa under "National Sports Council of Tanzania ACT, 1967" and given a certificate of registration with registration number nsc964 and recognized nationally that are among the Sports Clubs of Tanzania.

Are now Club has its offices in Mwanza District Nyamagana Liberty street with more than 150 members.

Sports Club recently discovered tuisaidie help them young and Tanzania in color and fight drug abuse and AIDS

Thank you

TOGETHER WE CAN

Know discovered SPORTS CLUB!!!!

INTRODUCTION:

Discovered is the nature of the Bantu word which means to change.

So discovered Sports Club is a club engaged in finding, developing talent and providing health seminars and drugs to young people in Tanzania.

Games we yojiusisha it is football, basketball, ring, net, athletics and music.

Club was registered in 2010 and given a certificate of registration with registration number nsc9649

and recognized nationally that are among the sports Clubs Tanzania. Are now Club has its offices in the region's local district Nyamagana Liberty.

GOALS.

The main objectives of the Club is to promote and talent promotion and prevention of drug use and HIV infection in young people in schools (primary and secondary) and on the streets.

EXPECTATIONS.

  • Making discovered a great club Sports Club was capable of managing the above mentioned games and also have a school for young talents from years 7 and continuing in various regions in Tanzania.
  • Making the labor market for young people through sport.
  • Reduce the number of drug use and HIV infection in young people.

CONCLUSION.

Leading the club needs your input emotional, practical and much more for the benefit of the club and national development in general.

Thank you.

TOGETHER WE CAN


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
February 20, 2013
HISTORY OF SPORTS CLUB discovered: – Discovered Sports Club is a club engaged in finding, developing talent and providing health seminars and drugs to young people in Tanzania. – Games we yojiusisha it is football, basketball, ring, net, athletics and music. – Discovered drawn Sports Club football team called FC...
This translation refers to an older version of the source text.
Google Translate
February 4, 2013
HISTORY OF SPORTS CLUB discovered: – Discovered Sports Club is a club engaged in finding, developing talent and providing health seminars and drugs to young people in Tanzania. – Games we yojiusisha it is football, basketball, ring, net, athletics and music. – Discovered drawn Sports Club football team called FC...