Envaya
Aderesi ya emailtumainigroupmza@yahoo.com
Nomero ya telephone+255 754 060 863
Aderesi z'umuhanda:uwapo mwanza mjini fuata barabara iendayo airport,chepuka na barabara ya Furahisha fuata barabara itokayo police Kirumba hadi Kitangiri madukana.Fuata barabara ya vumbi iendayo Mihama secondari utakuta kibao cha jina la kikundi.
Aderesi ya email:P.Box 11076,Mwanza.
Amazina:Faustina Makanshu.
Uwandikirwa:Mwenyekiti