Log in

Translations: Kiswahili (sw): network

40 / 40
BaseKiswahili
NetworkMtandaoEdit
Partner OrganizationsMashirika ya UbiaEdit
Add Partner OrganizationOngeza Shirika la UbiaEdit
Add as PartnerOngeza kama UbiaEdit
{name} has listed {subject} as a partner{name} imeorodhesha {subject} kama ubiaEdit
{name} has invited your organization to join Envaya{name} imekaribisha shirika lako kujiunga EnvayaEdit
{name} just added {subject} to its list of {type} on Envaya:{name} imeshaongeza {subject} kwenye orodha yake ya {type} katika Envaya:Edit
To add {name} to your list of {type}, click here:Ili kuongeza {name} kwenye orodha yako ya {type}, bonyeza hapa:Edit
{name} just added {subject} to its list of {type} on Envaya ( {url} ), and has invited you to join Envaya as well!{name} imeshaongeza {subject} kwenye orodha yake ya {type} katika Envaya ( {url} ), na imekukaribisha kujiunga Envaya pia!Edit
If your organization hasn't yet registered for Envaya, sign up and create your website now!Ikiwa shirika lako halijaandikishwa kwenye Envaya, jiunge ili uumbe tovuti yako sasaEdit
To learn more about Envaya, click here:Ili kujifunza zaidi kuhusu Envaya, bonyeza hapa:Edit
{name} has been added to your list of {type}.{name} imeongezwa kwenye orodha yako ya {type}.Edit
Are you sure you want to remove {name} from your list of {type}?Una uhakika kuwa unataka kuondoa {name} kutoka kwenye orodha yako ya {type} ?Edit
{name} has been removed from your list of {type}.{name} imeondolewa kutoka orodha yako ya {type}.Edit
{name} is already on your list of {type}.{name} imewahi kutajwa kwenye orodha yako ya {type}.Edit