Log in

Translations: Kiswahili (sw): login

24 / 24
BaseKiswahili
Incorrect username or password. Make sure they are correct and try again. If you still can't log in, %s to reset your password.Umekosea jina la mtumiaji au neno ya siri. Hakikisha kuwa yote ni sahihi, na tafadhali jaribu tena. Kama ikiwa huwezi bado kufungua, %s kupata neno jipya la siri.Edit
Too many incorrect password attempts. To reset your password, %s.Kulikuwa majaribio mno ya kudhani neno la siri. Ili kupata neno jipya la siri, %s.Edit
Welcome, %s!Karibu, %s!Edit
Please enter your username and password again to continue.Tafadhali ingiza jina la mtumiaji na neno la siri tena ili kuendelea.Edit
There was an error logging into Envaya. Please ensure that your browser accepts cookies from '%s' and try again.Kulikuwa na kosa kwa kufungua katika Envaya. Tafadhali hakikisha browser yako inaruhusu cookies kutoka '%s' na jaribu tena.Edit
Click for instructionsBonyeza kwa maelekezoEdit
Stay logged inNikumbukeEdit
Forgot password?Neno la siri limesahauliwa?Edit
If you are a representative of a civil society organization in Tanzania that hasn't yet registered for Envaya, %s.Ikiwa wewe ni mwakilishi wa shirika la jumuiya ya kiraia Tanzania ambalo halijajiandikisha kwa Envaya, %s.Edit
Register a personal user accountJiandikishe akaunti ya binafsiEdit
Reset passwordPata neno jipya la siriEdit
If you don't know your Envaya username, enter the email address or phone number for your Envaya account.Ikiwa hujui jina lako la mtumiaji la Envaya, ingiza anwani ya email au namba ya simu kwa akaunti yako ya Envaya.Edit
Submit requestPeleka ombiEdit
Successfully requested a new password. Check your email for a message from Envaya and click on the link inside.Umeomba neno jipya la siri. Soma email yako kuona ujumbe toka Envaya, na bonyeza kiungo ndani.Edit
This account does not have an email address, so the password cannot be reset. Please fill out the form below with your contact information, and a representative of Envaya will try to contact you to verify that you should have access to this account.Akaunti hii haina anwani ya email, kwa hiyo haiwezekani kubadilisha neno la siri. Tafadhali tuma fomu ya chini na data yako, na msimamizi wa Envaya atajaribu kuwasiliana nawe kuthibitisha kwamba unaweza kufungua akaunti hii.Edit