Fungua

Tafsiri: Kiswahili (sw): comment: comment:duplicate

« Iliyotangulia   ·   Ifuatayo »
Asili (Kiingereza) Kiswahili
Comment was not published because it is the same as an existing comment.
Maoni hayakuchapishwa kwa sababu ni sawa na maoni mengine.

Ili kuhariri tafsiri, lazima ufungue. Fungua · Jiandikishe

Maoni

Error message displayed when a user accidentally tries to publish the same comment twice.
11 Mei, 2011 na youngj

Historia ya tafsiri

jeanmedia
16 Agosti, 2011
Maoni hayakuchapishwa kwa sababu ni sawa na maoni mengine.
msimamizi
28 Aprili, 2011
Maoni hayakuchapishwa kwa sababu ni sawasawa na maoni mengine.