Log in

Translations: Kinyarwanda (rw): default: volunteer:desc_local

« Previous   ·   Next »
Base (English) Kinyarwanda
Envaya now makes it easier for you to interact with community initiatives in your area.
Envaya igufasha kubona amakuru y'ibikorwa by'imiryango itandukanye aho utuye.

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

syesashimwe
May 14, 2012
Envaya igufasha kubona amakuru y'ibikorwa by'imiryango itandukanye aho utuye.