Log in

/kgcd: English: WI00094A3790139000041451:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

KUIHAMASISHA NA KUIELIMISHA JAMII  KWA KULETA MSUKUMO WA MAENDELEO KWA KUTUMIA MAFUNZO,MIJARIDA, VYOMBO VYA HABARI,  NA MAJADILIANO ILI JAMII IPATE KUFAHAMU HAKI NA WAJIBU WAO KWA KUTUMIA RASILIMALI ZILIZOPO NA KUFUATILIA MATUMIZI YA RASILIMALI HIZO ZA UMMA

KUIHAMASISHA and bring pressure to educate TO USE THE DEVELOPMENT OF TRAINING, newsletters, MEDIA, AND DISCUSSION FOR SOCIAL may KNOWING THEIR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES FOR USING EXISTING RESOURCES AND MONITORING USE ​​OF PUBLIC RESOURCES ARE


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
October 1, 2011
KUIHAMASISHA and bring pressure to educate TO USE THE DEVELOPMENT OF TRAINING, newsletters, MEDIA, AND DISCUSSION FOR SOCIAL may KNOWING THEIR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES FOR USING EXISTING RESOURCES AND MONITORING USE ​​OF PUBLIC RESOURCES ARE
Google Translate
August 2, 2011
KUIHAMASISHA and educate
This translation refers to an older version of the source text.