Log in

/zawco: English: WI0008CACD86C87000022578:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

Kuwasaidia kinamama kuwatoa katika hali duni ya kiuchumu, kiafya na kijamii kuelekea kwenywe maendeleo kulinganna na mazingira yetu.

Women Helping out in a poor state of kiuchumu, health and social development towards the spreadsheet type kulinganna and our environment.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
May 27, 2011
Women Helping out in a poor state of kiuchumu, health and social development towards the spreadsheet type kulinganna and our environment.