Log in

/ZAKSAC: English: WI00039CBAFF68C000090527:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

Kuona kuwa asasi inakuwa ni kiongozi katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii kwa kutumia fursa fursa zilizopo ,na kuwa sanaa inakuwa ni chombo cha uchochezi na mabadiliko endelevu ya kimaendeleo kwa kutumia mbinu shirikishi.

Seeing that the organization becomes a leader in bringing about positive change in society to take advantage opportunities, and the art becomes a tool for advocacy and change in sustainable development through participatory approaches.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
December 29, 2011
Seeing that the organization becomes a leader in bringing about positive change in society to take advantage opportunities, and the art becomes a tool for advocacy and change in sustainable development through participatory approaches.