Injira

/Brightlight/post/54: Kinyarwanda: WIeFgoP2fU7MexrbZvBaT987:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda

large.jpg

Bright Light Executive Director Mr. Mathew Daniel (left) receiving a grant certificate from US Ambassador.

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe