Log in

/FPI: English: WI0001310B5E3C9000054741:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

Lengo la shirika letu ni kutoa mafunzo ya kilimo endevu na elimu juu ya maendeleo vijijini kwa wakulima waishio vijijini, kutoa mikopo midogomidogo kwa wakulima ili waweze kumudu shughuli zao za kilimo, kutoa vifaa kazi na kuunda vikundi vya wakulima ili waweze kuwa na sauti pamoja na kupata masoko ya bidhaa za kwa urahisi pamoja na kuhamasisha utalii wa kilimo.

The goal of our organization is to provide sustainable agricultural training and education on rural development for rural farmers, providing micro credit to farmers so they can afford their farming activities, providing the tools work and create groups of farmers to have a voice and access marketing of products for convenience and promote agricultural tourism.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

FPI
August 26, 2011
The goal of our organization is to provide sustainable agricultural training and education on rural development for rural farmers, providing micro credit to farmers so they can afford their farming activities, providing the tools work and create groups of farmers to have a voice and access marketing of products for convenience and promote agricultural tourism.
Google Translate
August 22, 2011
The goal of our organization is to provide agricultural training and education endevu on rural development for rural farmers, providing micro credit to farmers so they can afford their farming activities, providing the tools work and create groups of farmers to have a voice and access marketing of products for convenience and promote agricultural tourism.