Injira

/CKA: Kinyarwanda: WIAScA8XBong9DnA6yrFfQ00:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Igiswayire) Kinyarwanda
  • gutanga inkoko kuri bose bazikeneye
  • gutanga akazi kuri community
  • gukora ubushakashatsi ku bworozi bw"inkoko
(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe