Log in

/BAENET/home: English: WI000ACB8B78D08000010448:content

« Previous   ·   Next »
Base ((unknown language)) English

KULINDA, KUHIFADHI NA KUBORESHA MAZINGIRA KUWA ENDELEVU KWA KUTUNZA VYANZO VYA MAJI, MISITU ASILIA NA MILIMA.

 

 Malengo mengine:

a) Kuwezesha na kuratibu upandaji miti kwa jamii, vikundi na mashuleni.

b) Kuhimiza ufugaji nyuki katika misitu asilia.

c) Kuhamasisha jamii kupunguza wingi wa mifugo na kuhimiza ufugaji ulio rafiki wa mazingira.

d) Kutoa elimu kwa jamii na kuhamasisha uundaji wa vikundi vya kuhifadhi mazingira katika kata na vijiji.

e) Kuwezesha kuundwa kwa kamati za usimamizi wa mazingira katika kata na vijiji.

f) Kujenga sauti ya pamoja kukemea mambo yaliyo kinyume, yanayokusudiwa kutendeka kusababisha uharibifu wa mazingira.

g) Kushirikiana na kujenga mahusiano na vyombo vya serikali na wadau wote wa mazingira katika ngazi zote kuanzia vitongoji, vijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa hadi taifa. 

Protect, conserve and improve sustainability by keeping the water sources, Indigenous FORESTRY AND MOUNTAINS.

 

Other goals:

a) To facilitate and coordinate tree planting with community groups and schools.

b) To promote beekeeping in natural forests.

c) Mobilizing the community reduce the amount of livestock and livestock is to promote environmentally friendly.

d) Provide for community education and encourage the formulation of environmental groups in the wards and villages.

e) Facilitating the establishment of management committees at village and ward environment.

f) Creating a collective voice denounce things contrary, intended to happen, resulting in damage to the environment.

g) To collaborate and build relationships with government agencies and environmental stakeholders at all levels from neighborhoods, villages, wards, ward, district, regional, national.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
April 24, 2011
Protect, conserve and improve sustainability by keeping the water sources, Indigenous FORESTRY AND MOUNTAINS. – Other goals: – a) To facilitate and coordinate tree planting with community groups and schools. – b) To...