Injira

/BeBa/news: Kinyarwanda: WITvmrpQGpodVx1Imu3w3ybi:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base ((ururimi rutazwi)) Kinyarwanda

large.jpg

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe