Log in

/chemadev: English

BaseEnglish
DIRA/VISION: – Kuwa na jamii iliyoelimika, na yenye Mipango shirikishi na endelevu kielimu, kiuchumi, kiutamaduni kimazingira ili kuondokana na umaskini na kujiletea maendeleo. ...VISION / VISION: – Be iliyoelimika community, and highly participatory planning and sustainable educational, economic, cultural and environmental order to eliminate poverty and attain...Edit