Log in

/bagode: English: WI0009C3CF86EBB000008768:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

BAGODE is committed to serve and support orphans and street children to live in families and to giving them development opportunities through Research, Capacity building and Advocacy.

We rely on mutual learning and sharing of our results, designing of innovative and quality programs to realize our Mission.

BAGODE is committed to Serve and support Orphans and street children to live in. Families and to giving them development opportunities through Research, Advocacy and Capacity building.

We rely on Mutual learning and sharing of our results, Designing of Innovative and quality program to Realize our Mission.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Comments

Lengo kuu la shirika la BAGODE ambalo ndilo ninalofanyika kazi kwa sasa kama mkurugenzi ni ulinzi kwa watoto katika nyanja zote hasa elimu. Tunafanya hivi ili kumsaidia mtoto aweze kupata haki ya elimu kama haki ya msingi kwake. Hivyo mradi wa uwezo utanisaidia kuongeza ujuzi katika kazi yangu ya ufuatiliaji wa masuala ya elimu kwa watoto yatima mashuleni. Hivyo ninapenda kufanya kazi na mradi wa uwezo ili niweze kuongeza ufanisi katika kazi yangu ya ufuatiliaji wa masuala ya elimu kwa watoto yatima mashuleni.
December 11, 2012 by bagode

Translation History

Google Translate
October 11, 2011
BAGODE is committed to Serve and support Orphans and street children to live in. Families and to giving them development opportunities through Research, Advocacy and Capacity building. – We rely on Mutual learning and sharing of our results, Designing of Innovative and quality program to Realize our Mission.
Google Translate
April 21, 2011
Enable orphaned children living in vulnerable and street children LIVING IN THE FAMILY TO GET THEIR BASIC RIGHTS
This translation refers to an older version of the source text.