Log in

/ecoculture: English: WI00070CC7B1C44000022530:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English
  • Kuendeleza mazingira na mila ya Zanzibar.
  • Kuhamasisha utalii wa asili kwa wenyeji kwa kuzingatia mazingira na maendeleo ya watu wa Zanzibar.
  • Kuendelza maendeleo ya wananchi kwa kutumia maliasili zao halisi na utamaduni.
  • Sustaining the environment and culture of Zanzibar.
  • Supporting tourism based on local natural environment and the development of the people of Zanzibar.
  • Kuendelza development of citizens to use their real resources and culture.

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
May 27, 2011
Sustaining the environment and culture of Zanzibar. Supporting tourism based on local natural environment and the development of the people of Zanzibar. Kuendelza development of citizens to use their real resources and culture.