Log in

/tabeli: English: WI0003D2FF92A2B000063631:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

tunashughulika na usidikaji vyakula na kuhifadhi mazao kwa muda mrefu, elimu ya afya kwa wanawake na watoto pamoja na kupunguza kasi ya maambikizi ya ukimwi kwa kuwapatia watu elimu ya ujasilia mali

we are dealing with food processing and storage for a long time, health education for women and children and reduce the rate of HIV maambikizi to give people knowledge of ujasilia property


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
October 4, 2011
we are dealing with food processing and storage for a long time, health education for women and children and reduce the rate of HIV maambikizi to give people knowledge of ujasilia property