Log in

/seco-njombe: English: WI000986BB132BC000069067:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

Kuona jamii bila umaskini.

kusaidia jitihada za serikali kuiletea jamiimaendeleo kwa kufanya ushawishi na utetezi wa haki za binaadamu,kutafsiri sera kujenga uwezo wa jamii,kutoa elimu na kuhamasisha utwala bora kwenye rasilimali za taifa ikiwemo mazingira hasa misitu ,wanyama pori na samaki.

See a society without poverty.

support government efforts to make me jamiimaendeleo lobbying and advocacy of human rights, interpret policies to build community capacity, providing education and promoting good discipline in the nation, including environmental resources, especially forests, wildlife and fish.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
October 21, 2011
See a society without poverty. – support government efforts to make me jamiimaendeleo lobbying and advocacy of human rights, interpret policies to build community capacity, providing education and promoting good discipline in the nation, including environmental resources, especially forests, wildlife and fish.