Log in

/WINCE: English: WIYGyBkNCWedMvF1WigXFCXb:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

Kuwaellimisha na kuwatia hamasa wanawake na jamii kwa jumla waweze kuwa na moyo wa kupenda kulinda, kutetea na kuendeleza mtoto wa kike sambamba na mtoto wa kiume na kuondokana na mila na desturi potofu zinazorudisha nyuma maendeleo ya mwanamke na mtoto.

(Not translated)

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register