Injira

/SMGEO/post/8: Kinyarwanda: WIQ6DXhR3L8LKhOIzGagrYjX:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda

large.jpg

a student Rose Benedict of Nkonko Secondary (Manyoni District-Singida)contributing during a one day training of Gender Equality Education in Secondary school.

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe