Fungua

/POTA/volunteer: Kiswahili: WIGKTofLRyOy0oQEPFHbI263:content

« Iliyotangulia   ·   Ifuatayo »
Asili (Kiingereza) Kiswahili

The organization has a policy for foreingn and local volunters, we require a number of volunteers in many fields like human rights in child, women,disabled people,elders, invironment, and democracy as far as good governance.

we prefarably like volunteers supported by relative organization, we are ready to arrange for pro accomodation.

we envisage volunteers with skills in community law,social workers in areas of project management, fund rising and community mobilizationin economic stabillazation and poverty reduction

shirika ina sera kwa volunters foreingn na za mitaa, sisi zinahitaji idadi ya kujitolea katika nyanja nyingi kama haki za binadamu katika mtoto, wanawake, walemavu, wazee, invironment, na demokrasia mbali kama utawala bora.

sisi prefarably kama kujitolea mkono na shirika jamaa, tuko tayari kupanga kwa ajili ya malazi pro.

sisi envisage kujitolea na ujuzi katika sheria ya jamii, wafanyakazi wa kijamii katika maeneo ya usimamizi wa mradi, mfuko wa kupanda na jamii mobilizationin kiuchumi stabillazation na kupunguza umaskini


Ili kuhariri tafsiri, lazima ufungue. Fungua · Jiandikishe

Historia ya tafsiri

Google Translate
29 Aprili, 2013
shirika ina sera kwa volunters foreingn na za mitaa, sisi zinahitaji idadi ya kujitolea katika nyanja nyingi kama haki za binadamu katika mtoto, wanawake, walemavu, wazee, invironment, na demokrasia mbali kama utawala bora. – sisi prefarably kama kujitolea mkono na shirika jamaa, tuko tayari kupanga kwa ajili ya malazi pro. – sisi envisage kujitolea na ujuzi katika sheria ya jamii, wafanyakazi wa kijamii katika maeneo ya usimamizi wa mradi,...