Log in

/TASKINONDONI/history: English: WI000827AC54FB0000024095:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

cha albino Tanzania kilianzishwa  mwaka 1978 na kusajiriwa rasmi kama NGO tarehe 09 / 04 / 1980 kwa madhumuni ya kulinda na kutetea haki na maslahi ya albino katika nyanja za EELIMU, AFYA, UCHUMI,  KIDEMOKLASIA NA USTAWI WA JAMII. 

Tawi letu la wilaya ya Kinondoni lilianzishwa mwaka 2006 kwa madhumuni ya kuboresha na kusogeza huduma kwa wanachama wake, tawi lilianza likiwa na viongozi sita 6 wa kuteuliwa na tulifanya uchaguzi  tulipata viongozi 11 wa kamati ya utenda wa kuchaguliwa tarehe 29 / 09 / 2009. ofisi yetu ipo Magomeni mwechai katika eneo la shule ya msingi mwalimu Nyerere kibanda na A43. tuna wanachama wapatao mia tatu 300 kati yao watoto 120 na watu wazima 180

The albino Tanzania was founded in 1978 and officially kusajiriwa as NGO on 09 / 04 / 1980 for the purpose of protecting the rights and interests in the fields of EELIMU albino, HEALTH, ECONOMIC, AND SOCIAL WELFARE KIDEMOKLASIA.

Our branch of the district of Kinondoni established in 2006 for the purpose of improving and moving services to its members, the branch began being leaders six 6's appointment and we made a choice we get the leaders 11 of the committee doing the election on 29 / 09 / 2009. Our office is located in the area of ​​Magomeni mwechai primary school teacher and Nyerere booth A43. We have about three hundred members among them 300 children, 120 and 180 adults


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
June 8, 2011
The albino Tanzania was founded in 1978 and officially kusajiriwa as NGO on 09 / 04 / 1980 for the purpose of protecting the rights and interests in the fields of EELIMU albino, HEALTH, ECONOMIC, AND SOCIAL WELFARE KIDEMOKLASIA. – Our branch of the district of Kinondoni established in 2006 for the purpose of improving and moving services to its members, the branch began being leaders six 6's appointment and we made a choice we get the leaders 11 of the...